Την παροχή εγγύησης στη θυγατρική της εταιρεία, Exalco, αποφάσισε η Γ.Σ. των μετόχων της θεσσαλικής Βιοκαρπέτ, προκειμένου να εκδώσει Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως 10 εκατ. ευρώ. Το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί και θα υλοποιηθεί άμεσα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:

Ο αριθμός των μετόχων  στην ΓΣ ήταν 12, οι μετοχές που κατείχαν κατά την ημερομηνία καταγραφής ήταν  20.316.333  ήτοι  ποσοστό 84,70% επί  του συνόλου των 23.986.500  μετοχών της εταιρίας. Το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί και θα υλοποιηθεί άμεσα.

Παροχή Εγγύησης υπέρ της εταιρίας «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών με την εγγύηση του ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ ύψους εώς δέκα εκατομμύρια ευρώ (€10.000.000,00) που θα καλυφθεί από την ALPHA BANK AE.

Η ΓΣ αποφάσισε την παροχή εγγύησης υπέρ της θυγατρικής της εταιρίας ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ   στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης και ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών με την εγγύηση του ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ ύψους εώς ΔΕΚΑ ΕΚΚΑΤΟΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ (€10.000.000,00) που θα καλυφθεί από την ALPHA BANK AE.