Τέλος μπαίνει στην έλλειψη φωτισμού σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου της χώρας, που περιλαμβάνει και αρκετές περιοχές της Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκήρυξε διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού 130 εκατ. ευρώ, με σκοπό την τοποθέτηση αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων δικτύων φωτισμού, για να καλύψουν 958 χλμ οδικού δικτύου  13 Περιφερειών της χώρας.

Ο διαγωνισμός προβλέπει την προμήθεια και εγκατάσταση 31.938 νέων αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων ιστών φωτισμού τεχνολογίας Led, με έμφαση να δίνεται κυρίως σε τμήματα του οδικού δικτύου, τα οποία δεν φωτίζονται καθόλου και υπάρχει έλλειψη υποδομής σε αυτά.

Στο αντικείμενο της συμφωνίας προβλέπεται ότι κάθε Περιφέρεια θα κληθεί να προτείνει τα τμήματα του οδικού δικτύου με όριο ταχύτητας μέχρι 60 χλμ/ώρα, στα οποία παρουσιάζεται έλλειψη ή ανεπάρκεια οδικού φωτισμού, και να τα προτεραιοποιήσει ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητάς τους (αριθμός, συχνότητα και σοβαρότητα τροχαίων ατυχημάτων σε αυτά κλπ).

Επίσης ο κάθε έξυπνος στύλος φωτισμού θα διαθέτει κατάλληλο φωτοβολταϊκό πάνελ και μπαταρία λιθίου ή νικελίου που θα φορτίζει την ημέρα και τις βραδινές ώρες θα τροφοδοτεί με ρεύμα το φωτιστικό led, προσφέροντας απόλυτη επάρκεια ισχύος και διάρκειας.

Φορέας χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενώ υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα 4.6- «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της Χώρας» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –Next Generation EU.

Η διάρκεια της Συμφωνίας- Πλαισίου ορίζεται έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της και κατάανώτατο διάστημα τους 30 μήνες από την υπογραφή της.

Τι προβλέπει το έργο

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων δικτύων φωτισμού στους οδικούς άξονες αρμοδιότητάς των 13 Περιφερειών της χώρας για την βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας, την μείωση του κόστους διαχείρισης και του ενεργειακού κόστους αλλά και την αισθητική αναβάθμιση αυτών, με έμφαση σε τμήματα του οδικού δικτύου τα οποία δεν φωτίζονται καθόλου και υπάρχει σε αυτά έλλειψη -απουσία υποδομής (υπογείου δικτύου και ιστών οδικού φωτισμού).

Ειδικότερα με το έργο οι Περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 958.140 χιλιόμετρα φωτιζόμενου οδικού δικτύου σε δίκτυο, το οποίο σήμερα δεν φωτίζεται καθόλου, μέσω της προμήθειάς και εγκατάστασης 31.938 νεών αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων ιστών φωτισμού (υπολογίζεται ότι η μέση απόσταση μεταξύ των ιστών θα είναι 30 μ.).

Μέσω της ανάπτυξης των αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων δικτύων φωτισμού τεχνολογίας led, η κάθε Περιφέρεια θα διασφαλίσει την άνετη και ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών στα μέχρι πρότινος σκοτεινά τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της. Ειδικότερα, κάθε αυτόνομος, έξυπνος, τηλεδιαχειριζόμενος στύλος φωτισμού θα διαθέτει κατάλληλο φωτοβολταϊκό πάνελ και μπαταρία λιθίου που θα φορτίζει την ημέρα και θα ρευματοδοτεί το φωτιστικό led τις νυχτερινές ώρες με απόλυτη επάρκεια ισχύος. Επίσης, το σύστημα αυτονόμου φωτισμού θα διαθέτει και ένα έξυπνο ελεγκτή MPP ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει δυναμικά και σε πραγματικό χρόνο την ένταση του φωτισμού που παρέχεται από το φωτιστικό, ο οποίος θα επικοινωνεί μέσω sim κάρτας με το κεντρικό λογισμικό τηλεδιαχείρισης.

Έτσι, τμήματα του οδικού δικτύου των Περιφερειών της χώρας, τα οποία μέχρι σήμερα είναι στο απόλυτο σκοτάδι και αποτελούν σημεία παγίδες για τους οδηγούς και τους πεζούς και λόγω έλλειψης υποδομής παραμένουν αφώτιστα, θα αποκτήσουν με εύκολο και οικονομικό τρόπο επαρκή φωτισμό για την ασφαλή διέλευσή οχημάτων και πεζών.

Στο Έργο προβλέπεται και η παροχή υπηρεσιών εγγύησης του εξοπλισμού και τεχνικής υποστήριξης για δύο (2) έτη μετά την οριστική παραλαβή του χωρίς πρόσθετο κόστος.

Χάρης Μπιτζανάκης