Κατά 1 δισ. ευρώ αυξήθηκαν τα χρέη των εργοδοτών, των επαγγελματιών και των αγροτών προς τα ταμεία μόλις σε έξι μήνες. Από τα 34,3 δισ. ευρώ που ήταν το Σεπτέμβριο του 2018 εκτοξεύθηκαν στα 35,3 δισ. ευρώ το Μάρτιο του 2019. 

Αυτό αποκαλύπτουν τα στοιχεία δύο διαδοχικών τριμηνιαίων εκθέσεων τις οποίες δημοσίευσε χθες το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση του δ΄τριμήνου 2018, "το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ στις 30/9/2018 ήταν 34, 3 δισ. ευρώ".

Αλλά "μέχρι το τέλος του έτους προστέθηκε νέο χρέος, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, που προήλθε ως προς το ποσό των 153 εκατ. ευρώ από νέες εντάξεις και ως προς το υπόλοιπο από αύξηση οφειλών ήδη ενταγμένων οφειλετών".

Έτσι, "το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν 34.7 δισ. ευρώ.  Το ποσό της αύξησης του τρέχοντος υπολοίπου κατά το τελευταίο τρίμηνο ανέρχεται σε 432 εκατ. ευρώ και είναι μικρότερο από το ποσό του νέου χρέους που προστέθηκε. Η διαφορά οφείλεται σε καταβολές, διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμούς οφειλών, καθώς και εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων".

Η αύξηση, όμως, του χρέους στο ΚΕΑΟ δεν σταμάτησε τον Δεκέμβριο του 2018, αλλά συνεχίστηκε έως και τον Μάρτιο του 2019.

Στην έκθεση του ΚΕΑΟ για το α’ τρίμηνο του 2019, επισημαίνεται ότι το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν 34.7 δισ. ευρώ. Μέχρι το τέλος του α ́ τριμήνου 2019 προστέθηκε νέο χρέος, συνολικού ύψους 484 εκατ. ευρώ, που προήλθε ως προς το ποσό των 178 εκατ. ευρώ από νέες εντάξεις και ως προς το υπόλοιπο από αύξηση οφειλών ήδη ενταγμένων οφειλετών.

Το συνολικό χρέος στο Κ.Ε.Α.Ο. της 31 Μαρτίου 2019 ήταν 35.3 δισ. ευρώ ευρώ. Το ποσό της αύξησης του τρέχοντος υπολοίπου κατά το τελευταίο τρίμηνο ανέρχεται σε 571 εκατ. ευρώ και είναι μεγαλύτερο από το ποσό του νέου χρέους που προστέθηκε. Η διαφορά οφείλεται στην αύξηση των πρόσθετων τελών, καθώς και σε καταβολές, διαγραφές, μειώσεις, συμψηφισμούς οφειλών και εκπτώσεις προσαυξήσεων λόγω ρυθμίσεων".

Δημήτρης Κατσαγάνης Capital.gr