Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων των πελατών προχώρηση η Τράπεζα Θεσσαλίας. η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

"Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, ακολουθεί πιστά την στρατηγική της, η οποία εκτός από τη στήριξη της υγειούς επιχειρηματικότητας, προωθεί ταυτόχρονα και την ενίσχυση των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών και των διαθεσίμων των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας. 

Σήμερα, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προχωρεί σε αύξηση των επιτοκίων των Προθεσμιακών της Καταθέσεων, του προϊόντος «Μέγιστη Αποταμίευση για 24 μήνες».  

Συγκεκριμένα για τους συνεταίρους – πελάτες της η τράπεζα δίνει επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων που ανέρχονται: 

- για ποσά έως 250.000 € από 1,20% το πρώτο 6μηνο έως και 3,20% στο τελευταίο 6μηνο 

- για ποσά άνω των 250.000 € από 1,40% το πρώτο 6μηνο έως και 4% στο τελευταίο 6μηνο 

Τα νέα επιτόκια έχουν τεθεί σε ισχύ από 30.05.2023. 

Γραφείο Τύπου 

Συνεταιριστική 

Τράπεζα Θεσσαλίας"