Στον χορό των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών μπαίνουν πλέον και οι συμβολαιογράφοι της Θεσσαλίας καθώς με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου τους έληξε η αποχή τους.

Η διαδικασία των πλειστηριασμών αναμένεται να ανοίξει κανονικά καθώς οι συμβολαιογράφοι επανέρχονται στα καθήκοντά τους, εγκαινιάζοντας για το 2018 τη διαδικασία τόσο των ηλεκτρονικών όσο και των φυσικών πλειστηριασμών.

Με βάση τον νόμο που ισχύει,οι πλειστηριασμοί που έχουν αναγγελθεί στο παρελθόν μπορούν να λάβουν νέα προθεσμία για την ηλεκτρονική διενέργειά τους εντός δύο μηνών, ενώ οι νέοι πλειστηριασμοί απαιτούν έξι μήνες προκειμένου να λάβουν ημερομηνία στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Το θέμα των πλειστηριασμών παραμένει κυρίαρχο στην προσπάθεια των τραπεζών να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το 2018 πρόκειται να εκπλειστηριαστούν 13.000 ακίνητα.

Σε ό,τι αφορά τους πλειστηριασμούς του Δημοσίου, η διάταξη θα παραπέμπει σε υπουργική απόφαση με την οποία θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργειά τους.

Το Δημόσιο θα αξιοποιήσει την ειδική πλατφόρμα που έχουν δημιουργήσει οι συμβολαιογράφοι, μέσω της οποίας γίνονται σήμερα οι πλειστηριασμοί ιδιωτικού δικαίου. Εφόσον ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, τα ακίνητα θα βγαίνουν στο σφυρί σε τιμές χαμηλότερες από τις αντικειμενικές, καθώς ο νόμος προβλέπει πλειστηριασμούς στην εμπορική αξία και όχι στην αντικειμενική.

Σημειώνεται ότι το 2017 δεν διενεργήθηκε κανένας πλειστηριασμός από το ελληνικό Δημόσιο ενώ το αμέσως προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκαν 11, τους οποίους μάλιστα ζήτησαν οι ίδιοι οι οφειλέτες για να αποπληρώσουν τα χρέη τους στην εφορία.