Τη χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες μισθοδοσίας του προσωπικού της και να αποπληρωθούν οι τευτλοπαραγωγοί, προβλέπει μια από τις εννιά υπουργικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί ως «πακέτο» σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας. Πρόκειται για μια από τις εννιά -άσχετες με το ν/σ- τροπολογίες. 

Πρόκειται για μια ακόμα πρωτοφανή κίνηση, ενόψει εθνικών εκλογών, δεδομένου ότι η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης είναι μια Ανώνυμη  Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. Η συνολική δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό προσδιορίζεται στα 5,85 εκατ. ευρώ. Η τροπολογία περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας για τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που ψηφίζεται σήμερα Παρασκευή στη Βουλή.

Χ.Ψ.