Θετική πορεία καταγράφει ο κλάδος της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα, στο οκτάμηνο, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

Από το δεύτερο τρίμηνο και μετά, όλοι οι οικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Με το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων στη Ελλάδα και στις ευρωπαϊκές αγορές, παρατηρείται σημαντική ανάκαμψη του κλάδου και σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. Ειδικότερα:

Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κατέγραψε άνοδο 16,8% στην ένδυση και 13,7% στην κλωστοϋφαντουργία. Οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων σημείωσαν άνοδο 23% και σε συνδυασμό με την αύξηση των εξαγωγών κατά 14,6%, οδήγησαν σε αύξηση των πωλήσεων κατά 16,3%. Σημαντική αύξηση κατά 22% κατέγραψαν οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το πρώτο οκτάμηνο του 2021 και ανήλθαν σε €1,2 δισ. από €987 εκατ. το 2020.

Πρωταγωνιστής σε αυτή τη θετική πορεία της αλυσίδας είναι οι εξαγωγές του πρωτογενούς τομέα, του βαμβακιού, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο 50% και ανήλθαν σε €338 εκατ. Επίσης, σημαντική άνοδο σημείωσαν οι εξαγωγές ενδυμάτων με ποσοστό 14,6% και ανήλθαν σε €582 εκατ. από €507 εκατ. Στην κλωστοϋφαντουργία, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,9% και ανήλθαν σε €285 εκατ.

Όσον αφορά στις εισαγωγές, καταγράφηκε αύξηση 8,2%. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών κατά 18%, ενώ οι εισαγωγές ενδυμάτων αυξήθηκαν κατά 4,9%.

thessaliaeconomy.gr