Ανοδική πορεία κατέγραψε η αλυσίδα ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2022. Ειδικότερα, ο δείκτης παραγωγής σημείωσε αύξηση 16,8% στην ένδυση και μικρή μείωση (-3%) στην κλωστοϋφαντουργία, ενώ σημαντική αύξηση 19,7% κατέγραψαν οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το οκτάμηνο του 2022 και ανήλθαν σε €1,47 δισ. από €1,22 δισ. το 2021.

Οι εξαγωγές ενδυμάτων σημείωσαν σημαντική άνοδο, 24,8%, και ανήλθαν σε €741 εκατ. Στην κλωστοϋφαντουργία οι εξαγωγές, επίσης, αυξήθηκαν κατά 29,6% και ανήλθαν σε €380 εκατ. Τέλος, οι εξαγωγές του πρωτογενούς τομέα, του βαμβακιού, σημείωσαν μικρή αύξηση 2,2% και ανήλθαν σε €346 εκατ.

Σις εισαγωγές, καταγράφηκε επίσης μεγάλη αύξηση 40,8%. Η αύξηση στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών ανήλθε σε 41,5%, ενώ οι εισαγωγές ενδυμάτων αυξήθηκαν κατά 40,3% και σε αξία διαμορφώθηκαν σε €1,75 δισ. Όσον αφορά την εγχώρια αγορά, οι λιανικές πωλήσεις ενδυμάτων κατέγραψαν άνοδο 25,5% στο οκτάμηνο και ανήλθαν σε αξία σε €1,37 δισ.

Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι η ισχυρή ανάπτυξη των λιανικών πωλήσεων του α' τετράμηνου (60%) προέκυψε λόγω της σύγκρισης με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, οπότε τα καταστήματα για μεγάλο διάστημα ήταν κλειστά. Συγκρίνοντας το β' τετράμηνο του 2022, η αύξηση περιορίζεται σε 9,1%.

BnB