Αύξηση, τόσο σε όγκο, όσο και σε αξία, καταγράφουν οι ελληνικές εξαγωγές αλκοολούχων ποτών το α΄εξάμηνο του 2021, σε σύγκριση με το αντίστοιχο, τόσο του 2020, όσο και του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (Αύγουστος 2021), που επεξεργάστηκε ο ΣΕΑΟΠ και αφορούν σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτες Χώρες. 

H Ευρώπη συνεχίζει να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών, σε ποσότητα & αξία, με ποσοστό 75%, με την Γερμανία να αποτελεί τη χώρα προορισμό με το μεγαλύτερο μερίδιο εξαγωγών.

Όσον αφορά στο Τσίπουρο και την Τσικουδιά κι παρατηρείται αύξηση σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2020 σε αξία (+€ 0.3 εκατ.) και σε ποσότητα (+0,05 εκατ. κιλά). 

Ωστόσο την πρωτιά στις εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών συνεχίζει να κατέχει το ούζο. Το α’ εξάμηνο του 2021 εμφανίζεται αύξηση σε αξία (+€ 5,1 εκατ.) και σε ποσότητα (+0,7 εκατ. κιλά), τόσο εντός, όσο και εκτός ΕΕ, σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020. 

Μετά την αύξηση των εξαγωγών, το επόμενο στοίχημα είναι η ενδυνάμωση της επιτόπιας κατανάλωσης των ελληνικών ποτών. Ο ΣΕΑΟΠ στηρίζει ενέργειες που θα οδηγήσουν στην ενδυνάμωση της ελληνικής αγοράς. Ελπίζουμε να ξεκινήσει άμεσα η αποκλιμάκωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, προκειμένου να ενισχυθεί η υγιής επιχειρηματικότητα & να περιορισθεί το λαθρεμπόριο και η απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr