Μέχρι τις 10 του προσεχούς Νοεμβρίου αναβάλλονται οι πλειστηριασμοί στη Θεσσαλία εξ αιτίας των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel. Η ρύθμιση μοιάζει με κοροϊδία καθώς η κατάσταση των πλημμυροπαθών δεν πρόκειται βεβαίως να αλλάξει σε ένα εικοσαήμερο.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ψηφίστηκε την Τετάρτη στην ολομέλεια της Βουλής. Με τις διατάξεις της αναστέλλεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας μέχρι 10 Νοεμβρίου 2023, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμοί, κατασχέσεις, προσωπικές κρατήσεις, καθώς και κάθε διαδικασία μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών (ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. / e-auction, κλπ), επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και νομικών οντοτήτων.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, πράξεις που έχουν διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 6η Σεπτεμβρίου 2023 έως και τη δημοσίευση του νόμου, λογίζονται ως μη γενόμενες και επαναλαμβάνονται μετά την πάροδο της προθεσμίας αναστολής. Μέχρι 10 Νοεμβρίου 2023 αναστέλλονται επίσης οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων, βοηθημάτων και αντιρρήσεων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

«Ναι» στο νομοσχέδιο δήλωσε η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και η Νίκη. «Παρών» δήλωσαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε στην Ολομέλεια, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ανέφερε πως η κυβέρνηση θα προστατεύσει την κινητή και ακίνητη περιουσία των πληγέντων στη Θεσσαλία. Σε σχέση με το χρονικό εύρος της αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης (σ.σ. έως 10 Νοεμβρίου), ο υφυπουργός Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δεν εξαντλείται στην κύρωση της συγκεκριμένης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr