Ανάσα για περίπου 50.000 ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους αναµένεται να δώσει η πρόσφατη απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας, που κατεβάζει τον πήχυ της παραγραφής ανείσπρακτων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ στη 10ετία.

Αναλυτικά, το ΣΤΕ έκρινε πλέον αµετάκλητα ότι η διάταξη του νόµου Κατρούγκαλου, που έθετε ως γενικό κανόνα την 20ετή αξίωση για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ και τη µετέπειτα παραγραφή τους, είναι αντισυνταγµατική.

Το ΣΤΕ έκρινε ότι ο γενικός κανόνας της 20ετούς παραγραφής αντίκειται στις συνταγµατικές αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας δικαίου και µε την απόφασή του όρισε ότι προκειµένου να µην υπάρξει κενό νόµου, καθώς αυτό δεν είναι ανεκτό από το Σύνταγµα, πρέπει να εφαρµοστεί ο κανόνας της 10ετούς παραγραφής των αξιώσεων καταβολής εισφορών για το σύνολο των εντασσόµενων στον ΕΦΚΑ φορέων. Η 10ετία κρίνεται µάλιστα ότι αποτελεί εύλογο χρόνο παραγραφής των εν λόγω αξιώσεων και αποτελούσε το προϊσχύσαν δίκαιο για τις αξιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ, του µεγαλύτερου έως την ίδρυση του ΕΦΚΑ φορέα κύριας ασφάλισης µισθωτών της χώρας.

Με την απόφαση αυτή και εφόσον το υπουργείο Εργασίας προχωρήσει σε άµεση συµµόρφωση, ψηφίζοντας νέα νοµοθετική διάταξη –όπως επισηµαίνουν οι ειδικοί– ανοίγει η πόρτα για τη συνταξιοδότηση χιλιάδων ασφαλισµένων - οφειλετών στον ΕΦΚΑ, που προέρχονται από τα πρώην ταµεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Πρόκειται για ασφαλισµένους που λόγω υψηλών χρεών, για πολλά χρόνια, αδυνατούν ακόµη και έπειτα από ρύθµιση να λάβουν σύνταξη.

Πλέον, και εφόσον η 20ετία γίνει 10ετία, η συνταξιοδότηση γίνεται πιο εύκολα διαχειρίσιµη. Και αυτό γιατί χρέη πριν από το 2011 θα παραγραφούν. Κι έτσι, εφόσον βέβαια πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ήτοι όριο ηλικίας και έτη ασφάλισης, θα µπορούν να υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση, παράλληλα µε ρύθµιση των οφειλών. Εφόσον επαρκεί ο πληρωµένος χρόνος ασφάλισής τους και έχουν την ηλικία, απεγκλωβίζονται και µπορούν να λάβουν σύνταξη.

Εάν, για παράδειγµα, κάποιος έχει 40.000 ευρώ οφειλές και µε την παραγραφή γίνουν 15.000 ευρώ, αυτά µπορούν να παρακρατούνται από τη σύνταξη (όριο 20.000 ευρώ οφειλές). Εάν τα αρχικά χρέη είναι για παράδειγµα 60.000 και µε την παραγραφή γίνουν 25.000, ο οφειλέτης για να συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να πληρώσει εφάπαξ τα 5.000 ευρώ και να ρυθµίσει µέσω της συνταξιοδότησης τα υπόλοιπα 20.000.

Ρούλα Σαλούρου Καθημερινή