Το μεγαλύτερο αγαθό του ανθρώπου, το αίμα, που βρίσκεται σε έλλειψη, προσέφερε για ακόμη μία φορά το προσωπικό του Ομίλου Βιοκαρπέτ, οργανώνοντας ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.

Η μονάδα αιμοληψίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις των εργοστασίων της Exalco και της Βιοκαρπέτ και τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο, οι εργαζόμενοι έσπευσαν να στηρίξουν αυτήν την τόσο σημαντική προσπάθεια. Η έννοια της κοινωνικής προφοράς έχει ιδιαίτερη αξία τόσο για τον Όμιλο Βιοκαρπέτ όσο και για τους εργαζομένους της που συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας, δείχνοντας την ευαισθησία τους για την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες που καλύπτονται μέσω της αιμοδοσίας, ο Όμιλος Βιοκαρπέτ, ήδη από το 1992 έχει οργανωθεί και λειτουργεί τη δική του Τράπεζα Αίματος μέσω της εθελοντικής αιμοδοσίας των εργαζομένων.

Οι μονάδες αίματος που συλλέγονται κάθε χρόνο είναι διαθέσιμες για να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει στους εργαζομένους των εταιρειών αλλά και τις οικογένειές τους, κάτι που πολλές φορές έχει αποδειχθεί σωτήριο για τους ανθρώπους του Ομίλου που βρέθηκαν σε ανάγκη.

Η ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας πραγματοποιείται 2 φορές τον χρόνο, δείχνοντας έμπρακτα την κοινωνική ευαισθησία και αλληλεγγύη των εργαζομένων του Ομίλου.