Μία ιστορία από τα παλιά ήρθε χθες προς συζήτηση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου. Πρόκειται για υπόθεση που αφορά στον πρώην Σύνδεσμο Κοιμητηρίου του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου- Ν. Ιωνίας, για έργα που εκτελέστηκαν το 2007 και το 2008.

Εργολάβος που είχε εκτελέσει έργα για λογαριασμό του συνδέσμου, έχει καταθέσει αγωγή σε βάρος του Δήμου Βόλου, διεκδικώντας συνολικό ποσό 41.174 ευρώ. Η αγωγή κατατέθηκε στις 16 Μαρτίου 2018.

Σύμφωνα με τον εργολάβο πρόκειται για χρήματα που δεν έλαβε, για τα έργα που εκτέλεσε τη διετία 2007 - 2008.

Ωστόσο, τα χρήματα που διεκδικεί ο εργολάβος και οι συμβάσεις που επικαλείται, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου έχουν εξοφληθεί από το ταμείο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με χρηματικά εντάλματα και με ενυπόγραφες αποδείξεις είτε του ίδιου είτε εργαζομένων.

Όπως αναφέρεται στο γνωμοδοτικό σημείωμα της νομικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου, τα χρήματα έχουν αποδοθεί έστω κι αν δεν τηρήθηκε η εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία της προηγούμενης έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση αυτή είχε ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του πρώην προέδρου. Η ποινική δίωξη ασκήθηκε μετά από μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβάλει στις 27 Ιανουαρίου 2009 πρώην αντιδήμαρχος, «για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που του έχουν εμπιστευτεί ως διαχειριστή ξένης περιουσίας».

Σύμφωνα με το γνωμοδοτικό σημείωμα της νομικής υπηρεσίας, «ασκήθηκε η από 3/5/2018 ανακοίνωση δίκης - προσεπίκληση του Δήμου Βόλου κατά του πρώην προέδρου του Συνδέσμου Κοιμητηρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, με την οποία ζητείται να παρέμβει αναγκαστικά στην ανοιγείσα δίκη της αγωγής που κατέθεσε ο εργολάβος».

Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η άσκηση της από 3/5/2018 ανακοίνωσης δίκης – προσεπίκλησης του Δήμου Βόλου κατά του πρώην προέδρου του Συνδέσμου Κοιμητηρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου επί της εκκρεμούς ανοιγείσας δίκης ανάμεσα στον Δήμο Βόλου και τον εργολάβο, κατόπιν της από 16/3/2018 αγωγής του εναντίον του Δήμου, ως διαδόχου του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοιμητηρίου Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου – Ν. Ιωνίας». Επίσης αποφασίστηκε να χορηγηθεί εντολή και πληρεξουσιότητα στις έμμισθες δικηγόρους του Δήμου Βόλου να παραστούν στη συζήτηση της υπόθεσης, κατά τη δικάσιμο για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Βόλου.

Ελένη Χάνου (Ταχυδρόμος)