Σε σκληρό blame game µεταξύ κυβέρνησης και Fraport - Slentel εξελίσσεται το θέµα της µεταβίβασης των 14 περιφερειακών αεροδροµίων, αφού οι σοβαρές εκκρεµότητες που υπάρχουν µεταξύ του ∆ηµοσίου και της ελληνογερµανικής κοινοπραξίας εµποδίζουν την πορεία της µεγαλύτερης ιδιωτικοποίησης, που ήταν προγραµµατισµένο να ολοκληρωθεί από τα τέλη του 2016.

Η αδυναµία παράδοσης των αεροδροµίων κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα όλο το χρονοδιάγραµµα του έργου και να χαθεί η τουριστική σεζόν, αφού είναι αδύνατον να γίνει µεταβίβαση στο αποκορύφωµα της τουριστικής περιόδου. Το επιβεβαιώνουν πηγές που βρίσκονται πολύ κοντά στη διαπραγµάτευση, εκτιµώντας ότι αν δεν κλείσει η ιδιωτικοποίηση µέσα στον µήνα ή το αργότερο τον Απρίλιο, τότε η συµ- φωνία θα πρέπει να µεταφερθεί για το προσεχές φθινόπωρο, εξέλιξη που δεν τη θέλει κανείς.

 Το αδιέξοδο ανάµεσα στις δύο πλευρές που αλληλοκαρφώνονται και µεταθέτουν η µία τις ευθύνες της καθυστέρησης στην άλλη φάνηκε και στη συνάντηση τις προηγούµενες ηµέρες µεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων του ελληνογερµανικού σχήµατος µε την Υπη- ρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, παρουσία του υπουργού Υποδοµών Χρήστου Σπίρτζη. 

Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, η συνάντηση έγινε σε κλίµα µεγάλης έντασης, µε αποτέλεσµα καµία από τις εκκρεµότητες να µην επιλυθεί. Σαφείς ενδείξεις της ηλεκτρισµένης ατµόσφαιρας, σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες, είναι η αποχώρηση του υπουργού από τη συνάντηση και η απειλή να διακοπούν οι συζητήσεις µε την κυβέρνηση αν η Fraport δεν ζητήσει συγγνώµη. 

Αφορµή για την έκρηξη Σπίρτζη υπήρξαν, σύµφωνα µε µαρτυρίες, οι αφόρητες πιέσεις της Fraport προς το υπουργείο, οι υπαινιγµοί της για το επίπεδο των προδιαγραφών του συστή- µατος πυρασφάλειας, αλλά και για τον τρόπο που ασκούνταν έως σήµερα οι υπηρεσίες περίθαλψης στα αεροδρόµια. 

Ο κ. Σπίρτζης συµµετείχε στις επαφές προκειµένου να µεσολαβήσει στο υπουργείο Υγείας, για να κλείσει η υπόθεση µε τις ιατρικές υπηρεσίες και το ΕΚΑΒ που αποτελεί µία από τις σοβαρές εκκρεµότητες του έργου. Με βάση τους υπολογισµούς που έχουν γίνει από το υπουργείο Υγείας, το κόστος που θα πρέπει να επωµιστεί η κοινοπραξία για τις ετήσιες παροχές του ΕΚΑΒ αποτιµάται ανάλογα µε το επίπεδο και την κάλυψη των υπηρεσιών από 2,5 έως 7 εκατ. ευρώ. Η κοινοπραξία αρνείται να καταβάλει τη δαπάνη και υποστηρίζει ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι υποχρέωση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Επικαλείται µάλιστα νοµοθετικό πλαίσιο το οποίο προβλέπει εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό και παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε όλα τα αεροδρόµια, κάτι που όµως, όπως ισχυρίζονται από την κοινοπραξία, δεν έχει εφαρµοστεί µέχρι σήµερα λόγω αδυναµίας των σχετικών κρατικών υπηρεσιών του ΕΚΑΒ. 

Οι Γερµανοί µπροστά στο νέο αδιέξοδο έχουν πάρει σβάρνα τα υπουργικά γραφεία, και σε αυτό το πλαίσιο συνάντησαν προ ηµερών και τον υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαµπουράρη, παρουσία επίσης του υπουργού Υποδοµών. 

Πάντως, ο κ. Σπίρτζης φαίνεται να ευθυγραµµίζεται µε τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη και να τάσσεται κατά της ανάληψης της δαπάνης από το ∆ηµόσιο, την ώρα που οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ είναι δραµατικά υποστελεχωµένες και µε µεγάλες ελλείψεις για να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους. 

Ο ίδιος µάλιστα φέρεται να προτείνει, εάν δεν βρεθεί λύση, η υπόθεση να επιλυθεί από διαιτησία, όπως ορίζει η σύµβαση σε περίπτωση διαφωνιών. «Πρέπει να περιοριστούν στον δικό τους θεσµικό ρόλο που είναι η διαχείριση και λειτουργία των περιφερειακών αερο- δροµίων, και να πάψουν να υποκαθιστούν την ΥΠΑ», σηµειώνει κυβερνητική πηγή, προσθέτοντας ότι η κοινοπραξία δεν είναι έτοιµη να παραλάβει τα αεροδρόµια.

 Οσοι παρακολουθούν την επεισοδιακή ιδιωτικοποίηση υποστηρίζουν ότι οι καθυστερήσεις αυτές εξυπηρετούν την κοινοπραξία η οποία εµφανίζεται να έχει εκκρεµότητες και στο χρηµατοδοτικό σκέλος της επένδυσης προκειµένου να εκταµιεύσει το 1,2 δισ. ευρώ που προβλέπει το τίµηµα της συµφωνίας. 

Πέρα από τις ιατρικές υπηρεσίες, σοβαρό σηµείο τριβής εξακολουθεί να αποτελεί η υπογραφή του Service Legal Agreement (SLA), της συµφωνίας δηλαδή που θα υπογραφεί µεταξύ ΥΠΑ και κοινοπραξίας και θα πιστοποιεί το επίπεδο υπηρεσιών που θα παρέχει η Fraport στα 14 περιφερειακά αεροδρόµια. 

Η σύµβαση αυτή είναι προαπαιτούµενο προκειµένου να προχωρήσει η τελική συµφωνία, µόνο που η γερµανική πλευρά αρνείται να δεχτεί µια σειρά από απαιτήσεις, όπως να χωροθετήσει τους χώρους όπου θα στεγαστούν οι υπάλληλοι της Πολιτικής Αεροπορίας στα αεροδρόµια. 

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ούτε τη λίστα µε τις εταιρείες σεκιούριτι έχει στείλει στην ΥΠΑ προκειµένου να πιστοποιηθεί, όπως ορίζουν οι κανονισµοί. 

Στον διαγωνισµό του ΤΑΙΠΕ∆ για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδροµίων πλειοδότης ανεδείχθη -το καλοκαίρι του 2014- η Fraport - Slentel προσφέροντας το υψηλό τίµηµα του 1,2 δισ. ευρώ, ετήσιο πάγιο τίµηµα παρα- χώρησης 22,9 εκατ. και ετήσιο µεταβλητό τίµηµα παραχώρησης της τάξης του 28,5% των λειτουργικών κερδών της Fraport Greece. 

Η τελική παράδοση των αεροδροµίων, κατά την οποία θα καταβληθεί και το τίµηµα, είχε προγραµµατιστεί να γίνει στα τέλη του 2016. Οι πολλές εκκρεµότητες και κυρίως η εξασφάλιση των δανείων ωστόσο ώθησαν τους συµβαλλοµένους σε νέα αναβολή για τα τέλη Γενάρη. Και πάλι όµως η κοινοπραξία δεν κατάφερε να τηρήσει το χρονοδιάγραµµα, ζητώντας η υπογραφή της συµφωνίας να µεταφερθεί για τις 15 Μαρτίου, ορόσηµο που για τους λόγους που περιγράψαµε φαντάζει από πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο. 

Σύµφωνα µε πρόσφατο ενηµερωτικό σηµείωµα της Fraport Greece, µε την έναρξη της παραχώρησης προγραµ- µατίζονται επενδύσεις σε αερολιµενικές υποδοµές 20% υψηλότερες από τη συµβατική υποχρέωση, που έως το 2020 ανέρχονται σε 330 εκατ. ευρώ. «Στη συνέχεια και έως το τέλος της διάρκειας της παραχώρησης, θα γίνουν και πρόσθετες επενδύσεις για τη συντήρηση, την αναβάθµιση και την επέκταση των υποδοµών, ανάλογα µε το πώς θα εξελίσσεται η επιβατική κίνηση, οι οποίες θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ». 

Μέχρι στιγµής έχουν δηµιουργηθεί 400 νέες θέσεις εργασίας, ενώ δροµολογούνται ακόµα 160 προσλήψεις.

 Μαριάννα Τζάννε  (Πρώτο Θέμα)