Ενστάσεις εγείρονται από ένα σημαντικό τμήμα των μετόχων της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ ΑΕ , τη στιγμή που η εξαγορά του Ιασώ General (σ.σ.έχει και το Ιασώ Θεσσαλίας) από τη CVC Capital Partners φαίνεται να φτάνει στην τελική της  ευθεία.  Οι ενστάσεις αφορούν τόσο στη διαδικασία που ακολουθήθηκε, όσο και στο τίμημα, με την Euromedica να φέρεται να έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς τη μητρική εταιρεία ζητώντας εξηγήσεις.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, η αποτίμηση του Ιασώ General (enterprise value) μετά το νομικό και οικονομικό έλεγχο  (due diligence) ανέρχεται σε 48 εκατομμύρια ευρώ. Μετά δε, την αφαίρεση του τραπεζικού δανεισμού και συναφών υποχρεώσεων η αποτίμηση των μετοχών ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων στην μητρική Ιασώ ΑΕ  αντιστοιχεί το ποσό των 19.446.000 ευρώ.

Το τίμημα αυτό αναδεικνύεται σε πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των μετόχων,  με τους αντιδρώντες να κάνουν λόγο για μη τήρηση, από την Ιασω ΑΕ,  παραδοσιακών κανόνων διαπραγμάτευσης και διαχείρισης που ακολουθούνται συνήθως σε αντίστοιχες περιπτώσεις εξαγορών.

Χαρακτηριστική η ένσταση που προβάλλει η Euromedica, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες,  ζητά από την Ιασώ να ενημερώσει εάν δόθηκε η  δυνατότητα σε μετόχους και πιθανούς άλλους ενδιαφερόμενους να προσφέρουν καλύτερο τίμημα από αυτό που τελικώς συμφωνήθηκε.

Ζητά επίσης να πληροφορηθεί εάν  πριν την σύναψη της σύμβασης με το ξένο FUND  ο Ομιλος προχώρησε σε λειτουργική αναδιάρθρωση της εταιρίας στην κατεύθυνση μείωσης του κόστους και αύξησης της κερδοφορίας, ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο δυνατόν τίμημα

Σημειώνεται ότι η Euromedica  που κατέχει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Ιασώ ΑΕ έχοντας επενδύσει πάνω από 60 εκατ. ευρώ στον Όμιλο,  διαφωνεί όχι μόνο με τη χαμηλή αποτίμηση αλλά και με αυτή καθ εαυτή τη διαδικασία πώλησης των μετοχών της ΙΑΣΩ General σε ξένο  επενδυτή.

Σύμφωνα δε, με τις ίδιες πληροφορίες έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς την εταιρεία ΙΑΣΩ ΑΕ θέτοντας μια σειρά ερωτημάτων που άπτονται θεμάτων ενημέρωσης των μετόχων, προστασίας συμφερόντων εργαζομένων και ασθενών πελατών. Δηλώνει δε έκπληξη για το γεγονός ότι δεν έχει κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα στην εταιρία και στους υπόλοιπους μετόχους η σύμβαση που έχει υπογραφεί με το συγκεκριμένο ξένο FUND.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και προς αποφυγήν ενδεχόμενης ζημίας μετόχων, εργαζομένων,  γιατρών και  πιστωτικών ιδρυμάτων η Euromedica ζητά άμεσα ενημερωτική συνάντηση με το ΔΣ της εταιρίας, με το αίτημα να εκκρεμεί ακόμα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του Metropolitan, Βασίλειος Θεοχαράκης και Δημήτριος Σπυρίδης, αντίστοιχα, είναι πλέον μέτοχοι της CVC και καθορίζουν την πολιτική της εταιρίας στην Ελλάδα.