Ανησυχητικά είναι τα στατιστικά του εργατικού δυναμικού στην περιοχή της Μαγνησίας, καθώς η ανεργία στην περιοχή εμφανίζεται να εκτοξεύεται στο 33,4%, ένα ποσοστό που κινείται σε πολύ υψηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο, όπως τον υπολογίζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με δεδομένα του Υπουργείου Εργασίας, το 2016 άφησε 35.860 άνεργους, ενώ το 40,11% (36.929 άτομα) αφορούσε σε προσλήψεις μερικής απασχόλησης.  

Στην ηπειρωτική Μαγνησία καταγράφηκαν 29.139 χαμένες θέσεις εργασίας και άλλες 6.721 θέσεις στις Σποράδες, κατά τη διάρκεια του 2016. Καταγράφηκαν 14.297 οικειοθελείς αποχωρήσεις στη χερσαία Μαγνησία και 1.829 στις Σποράδες, 5.734 συμβάσεις αορίστου χρόνου στη χερσαία Μαγνησία και 2.949 στις Σποράδες, 9.108 ορισμένου χρόνου στη χερσαία Μαγνησία και 1.934 στις Σποράδες Την ίδια περίοδο έγιναν 30.121 προσλήψεις στη χερσαία Μαγνησία και 6.808 στις Σποράδες. Από τις προσλήψεις το 45,26% ήταν πλήρους απασχόλησης, το 40,11% μερικής απασχόλησης και ποσοστό 14,63% αφορούσε σε εκ περιτροπής εργασία.

Το 2015 οι προσλήψεις μερικής απασχόλησης άγγιξαν ποσοστό 38,50%, οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης 42,75%, ενώ ποσοστό 18,75% καταγράφηκε σε προσλήψεις εκ περιτροπής εργασίας. Το 2014 οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης ήταν σε ποσοστό 49,50%, της μερικής απασχόλησης 36,16% και εκ περιτροπής 14,34%. Το 2015 συνολικά έγιναν 29.234 προσλήψεις, ενώ 28.056 θέσεις εργασίας χάθηκαν εξαιτίας συμβάσεων, που καταγγέλθηκαν και άλλων, που δεν ανανεώθηκαν, αλλά και πολλών οικειοθελών αποχωρήσεων. Το 2014 δηλώθηκαν 25.464 προσλήψεις, ενώ 24.372 ήταν συνολικά οι χαμένες θέσεις εργασίας.

Τον Δεκέμβριο του 2016 στη χερσαία Μαγνησία καταγράφηκαν 2.554 προσλήψεις, στις Σποράδες 57 προσλήψεις , αλλά τη ίδια περίοδο 2.338 άτομα έβγαιναν εκτός εργασίας. Πιο συγκεκριμένα καταγράφηκαν 1.066 οικειοθελείς αποχωρήσεις στη χερσαία Μαγνησία και 25 στις Σποράδες, 438 συμβάσεις αορίστου χρόνου στη χερσαία Μαγνησία και 49 στις Σποράδες, 754 ορισμένου χρόνου στη χερσαία Μαγνησία και 6 στις Σποράδες.

ΠΗΓΗ: taxydromos.gr