Διαγωνισμό για τη δημιουργία ψηφιακής υποδομής μέσω της οποίας θα διαχειρίζεται το δίκτυο φορτιστών της για ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και θα παρέχει υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης, έχει προκηρύξει η ΔΕΗ.

Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 309.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ η προθεσμία υποβολής ολοκληρώνεται στις 9 Νοεμβρίου, έπειτα από σχετική παράταση. Μέσω της πλατφόρμας, στόχος της ΔΕΗ είναι να διαχειρίζεται το δίκτυο των φορτιστών της ως φορέας εκμετάλλευσης υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΦΕΥΦΗΟ), αλλά και να λειτουργήσει ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης (ΠΥΗ), σε τελικούς χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και εμπορικούς συνεργάτες.

Η ΔΕΗ έχει ήδη προχωρήσει σε διαγωνισμό για 1.000 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα αναπτυχθούν κατά τη χρονική περίοδο 2020-21.

Μάλιστα, το πρώτο κύμα εγκαταστάσεων των 100 αρχικών φορτιστών εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του 2020, ενώ προγραμματίζεται οι επόμενες εγκαταστάσεις των υπολοίπων 900 σημείων φόρτισης να ολοκληρωθούν εντός του 2021.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr