Η  εφαρμογή του Bancassurance της Συνεταιριστικής ασφαλιστικής με συνεταιριστικές τράπεζες φαίνεται ότι αποδίδει καθώς περίπου το 25% της συνολικής παραγωγής της ασφαλιστικής προέρχεται απ’ τις συνεργασίες αυτές.

Πιο συγκεκριμένα η Συνεταιριστική έχει συνεργασίες με την Παγκρήτια  Συνεταιριστική Τράπεζα , Χανίων και Καρδίτσας  καλύπτοντας  ασφαλίσεις θερμοκηπίων και αγροτικών καλλιεργειών, ασφάλειες ζωής, ασφαλίσεις δανειοληπτών  και ενυπόθηκων δανείων.  Στο εξωτερικό αυτό το μοντέλο ασφάλισης είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο (ιδιαίτερα στη Γαλλία) και στην Ελλάδα  η Συνεταιριστική Ασφαλιστική αξιοποιεί τις γνώσεις της στις ομοειδείς (συνεργατικές) πιστωτικές οργανώσεις.  Το γεγονός ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί  πλήρως τα προηγούμενα δύο χρόνια, διευκολύνει την διεύρυνση των συν-εργασιών μεταξύ των δύο πλευρών.

Στο μοντέλο ανάπτυξης της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής είναι εμφανής η ανάπτυξή της στην περιφέρεια σε μία αναλογία που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια κοντά στο 50-50%  (αστικά κέντρα/περιφέρεια).

Απασχολεί 90 εργαζομένους. Το εμπορικό δίκτυο υποστηρίζεται από 850 εξουσιοδοτημένους ασφαλιστικούς συμβούλους, ασφαλιστικούς πράκτορες και διαμεσολαβητές με πιο έντονη δραστηριότητα εκείνη των Συνεταιριστικών Ενώσεων και των Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Νίκου Σακελλαρίου insuranceworld.gr