Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, ευρύτερα γνωστός από τα μήλα και άλλα προϊόντα Zagorin πριν λίγες μέρες συμπλήρωσε 105 χρόνια διαρκούς λειτουργίας, ενώ πλέον ανήκουν στο δυναμικό του περισσότεροι από 800 παραγωγοί της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς (Ζαγορά – Πουρί – Μακρυράχη).

Το 2021, είναι μια κομβική χρονιά ως προς τις ενέργειες εκσυγχρονισμού των δυνατοτήτων του Συνεταιρισμού, καθώς εγκατέστησε ένα σύγχρονο σύστημα διαλογής μήλων, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία από την έναρξη της εμπορικής περιόδου. Το σημαντικότερο στοιχείο του νέου μηχανήματος είναι ότι έχει δυνατότητες αυτόματου ελέγχου της ποιότητας , σε μεγάλο βαθμό, τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής κατάστασης των μήλων Zagorin.

Η δυνατότητα αυτή αναβαθμίζει σημαντικά το προσφερόμενο προϊόν. Μέχρι στιγμής, υπήρχε ηλεκτρονικός ταξινομητής χρώματος και μεγέθους. Η εξωτερική ποιότητα ελέγχονταν χειρωνακτικά σε κάθε μήλο ενώ ο εσωτερικός έλεγχος σε κάθε μήλο ήταν αδύνατος και γινόταν μόνο τακτικές δειγματοληψίες. Πλέον κάθε μονάδα προϊόντος ελέγχεται.

Παράλληλα, ο Συνεταιρισμός από φέτος εφαρμόζει καθολική ηλεκτρονική παραλαβή των προϊόντων από τα μέλη του. Πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια, πέρυσι εφαρμόστηκε πειραματικά και φέτος πλήρως. Όλοι οι εργαζόμενοι χειριστές έκαναν τη παραλαβή από τους παραγωγούς – μέλη με «tablet» για όλα τα προϊόντα και τα στοιχεία καταχώρησης συγκεντρώνονται αυτόματα στο λογισμικό λογιστικής παρακολούθησης.

Μετά τη συγκομιδή των μήλων, που έχει ολοκληρωθεί από τον προηγούμενο μήνα, ενώ όλη η γκάμα των ποικιλιών ήδη διακινείται, ολοκληρώθηκε πρόσφατα και η συγκομιδή των ακτινιδίων Zagorin, που παρελήφθησαν επίσης ηλεκτρονικά με τη καινούρια μέθοδο.

Επόμενο βήμα για τον Συνεταιρισμό αποτελεί η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων συντήρησης μήλων, επένδυση που σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr