Συνολική αύξηση 19,92% σε αξία και 7,43% σε ποσότητα παρουσιάζουν τα εξαγωγικά μεγέθη του ελληνικού κρασιού το 2021 έναντι του 2020, κρίσιμο έτος, αφού από τον Μάρτιο του 2020 οι εξαγωγές επλήγησαν από την επίδραση της πανδημίας, όπως αναφέρει η ΚΕΟΣΟΕ. Τα αντίστοιχα μεγέθη παρουσιάζουν άνοδο επίσης, σε επίπεδο μέσου όρου πενταετίας, σε αξία, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 10,51%, ενώ μείωση παρουσιάζει του 2021, όσον αφορά στις ποσότητες σε σύγκριση με τον μέσο όρο 5ετίας, σε ποσοστό -4,83%.

Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει μετά την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων εξαγωγών οίνου από την ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία τους από την ΚΕΟΣΟΕ, επεξεργασία που καταγράφει μείωση των εξαγωγικών επιδόσεων στην Ε.Ε., αλλά αύξησή τους προς τις Τρίτες Χώρες.

ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ BREXIT

Πριν αναλυθούν οι επιμέρους επιδόσεις εξαγωγών ελληνικού οίνου στην ευρωπαϊκή αγορά και στις αγορές Τρίτων Χωρών, να επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές οίνων προς το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανίζονται λόγω Brexit από το 2021 και μετά, στις εξαγωγές Τρίτων Χωρών, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις εξαγωγές οίνων προς ΕΕ και θετικά τις εξαγωγές οίνων προς Τρίτες Χώρες. Η επίδραση σε απόλυτους αριθμούς των εξαγωγών προς το Ηνωμένο Βασίλειο είναι καταλυτική για το 2021, αφού εκτοξεύουν τις εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες. Πράγματι, οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται σε αξία στο ύψος των 6.197.261 €/2021 – 2.993.638 €/2020 (+107,01%) και σε ποσότητα ανέρχεται στα 1.616.371 kg/2021 – 939.520 kg/2020 (+72,04%).

ΜΕΙΏΜΕΝΕΣ ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Σε γενικό επίπεδο, η περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει μείωση 6,85% των εξαγωγών ως προς την ποσότητα ελληνικών κρασιών προς χώρες της Ε.Ε. (19.875 tn/2021 – 21.337 tn/2020), ενώ παράλληλα, μείωση παρατηρείται κατά 18,83% και σε σύγκριση με τον μέσο όρο 5ετίας.

Η αρνητική αυτή μεταβολή αποδίδεται στην μεταφορά του Ηνωμένου Βασιλείου από χώρα της ΕΕ στις Τρίτες Χώρες, γεγονός που ισχύει και για την αρνητική μεταβολή των μεγεθών της ΕΕ σε αξία. Σε αξία, οι ελληνικές εξαγωγές οίνων προς χώρες της Ε.Ε. το 2021 παρουσιάζουν υποχώρηση 3,85% (€46.893.405/2021 – €48.563.737/2020), όπως επίσης, παρουσιάζουν μείωση 12,62% σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Τέλος, για την κατηγορία αυτή (εξαγωγές σε ΕΕ), βελτιωμένη παρουσιάζεται και η μεταβολή της μέσης τιμής πώλησης των ελληνικών οίνων προς τις χώρες της Ε.Ε. κατά +3,22% (€2,35/kg/2021 – €2,28/ kg/2020).

FnB