Στα 2.126.844 hl καταγράφηκε ο όγκος της παραγωγής οίνου στη χώρα μας την αμπελοοινική περίοδο 2022/2023, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος του ΥΠΑΑΤ, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως αναφέρεται στον ΚΕΟΣΟΕ, η παραγωγή οίνου, εμφανίζεται μειωμένη κατά 13,86% σε σύγκριση με την παραγωγή 2021/2022 (2.468.945 hl), ενώ η πρόβλεψη οινοπαραγωγής που κατατέθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (1.715.920 hl), εμφάνιζε ιδιαίτερα σημαντική πτώση, της τάξης του 30,5%, γεγονός που πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη, αφού βασίζεται σε εκτιμήσεις των ΔΑΟΚ, ενώ η οριστική παραγωγή, βασίζεται στις δηλώσεις παραγωγής των οινοποιείων. Μειωμένη επίσης κατά 10,73% εμφανίζεται η ελληνική οινοπαραγωγή σε σύγκριση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας. Στα επιμέρους χαρακτηριστικά της οινοπαραγωγής 2022/2023, παρατηρούνται ανά κατηγορία οίνου ποσοστιαίες διακυμάνσεις ως προς τον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2021/2022 ως εξής: (οίνοι με ΠΟΠ -20,22%, οίνοι με ΠΓΕ +11,44%, ποικιλιακοί οίνοι +2,26%, οίνοι χωρίς ΓΕ -21,7%, άλλοι οίνοι +100%). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση της παραγωγής σε μεγάλες αμπελουργικές περιοχές όπως π.χ. Αχαΐα. 

Μερίδιο ΠΟΠ & ΠΓΕ 

Επί του συνόλου της οινοπαραγωγής το μερίδιο των οίνων με ΠΟΠ ανέρχεται σε 7,49% (159.391 hl), των οίνων με ΠΓΕ σε 21,79% (463.491 hl), των ποικιλιακών οίνων σε 10,66% (226.916 hl), των οίνων χωρίς ΓΕ σε 60,04% (1.271.037 hl) και των άλλων οίνων σε 0%, ποσοστά που υποδηλώνουν την κατά κράτος υπερίσχυση της παραγωγής οίνων για μαζική κατανάλωση, έναντι της παραγωγής οίνων με Γεωγραφική Ένδειξη. Το γεγονός αυτό αποτελεί στοιχείο για προβληματισμό, αφού στις αντίστοιχες οινοπαραγωγές χώρες της ΕΕ, οι οίνοι με ΓΕ αντιπροσωπεύουν ποσοστά πολλές φορές άνω του 80%, ενώ στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν το 29,28%. 

Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει από την επεξεργασία των δεδομένων από την ΚΕΟΣΟΕ είναι η ποσοστιαία σύνθεση των οίνων σύμφωνα με την παραγωγή λευκών και ερυθρών και ερυθρωπών οίνων. Στο σύνολο της οινοπαραγωγής οι λευκοί οίνοι αντιπροσωπεύουν το 66,68% (1.418.227 hl), ενώ οι ερυθροί και οι ερυθρωποί το 33,32% (708.617 hl).

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από FnB Daily)