Η αύξηση στα τιμολόγια ρεύματος και ιδιαίτερα η ακριβή ρήτρα αναπροσαρμογής οδήγησε πολλούς Θεσσαλούς παραγωγούς σε αναδιάρθρωση καλλιεργειών, εγκαταλείποντας υδροβόρες καλλιέργειες, όπως το βαμβάκι και αυξάνοντας τα στρέμματα με σιτάρι και ελαιοκράμβη. Επιπλέον παράγοντας που συνέβαλε στη στροφή των αγροτών προς τα σιτηρά και την ελαιοκράμβη είναι αφενός η υψηλή τιμή που κατέγραψε φέτος το σκληρό, αφετέρου η σταθερή συμβολαιακή τιμή που προσφέρει το ενεργειακό φυτό.

Μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τις αυξήσεις στο αγροτικό ρεύμα και σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξημένες ανατιμήσεις στα λιπάσματα, οι Θεσσαλοί αγρότες έβγαλαν τα κομπιουτεράκια και άρχισαν τους λογαριασμούς. Ακόμη και αγρότες που καλλιεργούσαν τριφύλλι, παρά την εντυπωσιακή αύξηση στην τιμή του προϊόντος -από 16-18 λεπτά σε 36-38 λ.- λόγω της αδυναμίας των κτηνοτρόφων να το προμηθευτούν, μείωσαν τα καλλιεργούμενα στρέμματα. Άλλωστε το τριφύλλι χρειάζεται πότισμα ανά τέσσερις ημέρες, την κρίσιμη περίοδο του φυτρώματος, ενώ αυξήθηκαν και τα κόστη μεταφοράς (φορτηγά) στα ποιμνιοστάσια, κάτι που αυξάνει επιπλέον το κόστος παραγωγής. Οι αυξήσεις στο ρεύμα, αλλά και στο λίπασμα, έφεραν προβληματισμό και στους καλλιεργητές καλαμποκιού. Έτσι το φετινό δίλημμα στις επιλογές των Θεσσαλών παραγωγών είναι: σιτάρι ή ελαιοκράμβη;

Μιλώντας με γεωπόνους του κάμπου συγκεντρώσαμε και παραθέτουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των δύο αυτών των καλλιεργειών.

-Σιτάρι: Το φετινό ράλι τιμών (αν και οι περισσότεροι παραγωγοί δεν καρπώθηκαν τις μέγιστες τιμές ρεκόρ που σημειώθηκαν) και η εκτίμηση ότι η παγκόσμια ζήτηση στα δημητριακά έχει αυξηθεί, έχει οδηγήσει πολλούς στην απόφαση να αυξήσουν τα καλλιεργούμενα στρέμματα με σιτάρι. Ο ενδοιασμός τους είναι να μην αυξηθούν εντυπωσιακά τα καλλιεργούμενα στρέμματα και επηρεαστεί αρνητικά ο παραγωγός από τον νόμο της προσφοράς και ζήτησης. Φυσικά και στο σιτάρι αυξήθηκαν τα καλλιεργητικά έξοδα (ο σπόρος σποράς από 45 λεπτά αυξήθηκε στα 65 λ.), οπότε την επόμενη χρονιά -εάν δεν προκύψουν προβλήματα με τον καιρό- ένας αγρότης για να βγάλει κέρδος θα πρέπει να συγκομίσει πάνω από 300-330 κιλά. Αποδόσεις συνηθισμένες για τον θεσσαλικό κάμπο και την εμπειρία των αγροτών.

-Ελαιοκράμβη: Η συμβολαιακή της τιμή παρέχει την επιθυμητή ασφάλεια στον παραγωγό. Φέτος αυτή κυμάνθηκε στα 45 λεπτά, ενώ για την επόμενη χρονιά η εκτίμηση είναι ότι θα ανέβει στα 50 λ. Το φυτό όμως χρειάζεται σίγουρα τρεις ψεκασμούς και αρκετές καλλιεργητικές εργασίες μετά τη συλλογή, αφού το φυτό κόβεται 70 πόντους πάνω από τη γη και πρέπει στη συνέχεια να απομακρυνθούν ξύλα και άλλα φερτά υλικά, αυξάνοντας ουσιαστικά το καλλιεργητικό κόστος. Μάλιστα φέτος ήδη παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα με αυξημένα ζιζάνια και δυσκολίες στο φύτρωμα και η διαρκής παρακολούθηση από γεωπόνο καθίσταται υποχρεωτική. Υπό φυσιολογικές συνθήκες αυτό κυμαίνεται στα 70-75 ευρώ το στρέμμα και το όποιο κέρδος, προκύπτει εφόσον συγκομιστούν πάνω από 160 κιλά.

Γιώργος Ρούστας Ελευθερία