Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον προσελκύει το βαμβάκι, με γνωστούς οίκους του εξωτερικού, όπως η Lacoste, να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το πιστοποιημένο ελληνικό βαμβάκι, το οποίο αποτελεί το 80-85% του συνόλου της παραγωγής της ΕΕ, όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Σπήλιος Λιβανός, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο 2ο Συνέδριο της Διεπαγγελματικής Βάμβακος που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα.

Τόνισε δε, ότι κεντρική επιλογή του υπουργείου αποτελεί η επένδυση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού βαμβακιού και στη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Πεποίθηση του ΥπΑΑΤ είναι ότι, η Ελλάδα και οι βαμβακοκαλλιεργητές πρέπει να αξιοποιήσουν την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση και την ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς τα αποθέματα είναι περιορισμένα, γεγονός που δίνει προοπτικές στο ελληνικό βαμβάκι, το οποίο χαρακτήρισε "πολύτιμο προϊόν" και "λευκό χρυσό", αφού προσφέρει εισόδημα σε περισσότερες από 45.000 οικογένειες.

Ο κ. Λιβανός αναφέρθηκε στον ρόλο της Διεπαγγελματικής βάμβακος και περιέγραψε τους βασικούς στόχους στην καλλιέργεια βάμβακος: • Βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της βαμβακοκαλλιέργειας, • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου μεταποίησης, • Βελτίωση της ποιότητας και η δημιουργία ταυτότητας του ελληνικού βάμβακος και • Ανάδειξη φιλοπεριβαλλοντικών χαρακτηριστικών Για να υλοποιηθεί η κεντρική επιλογή του ΥΠΑΑΤ, για επένδυση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού βαμβακιού, όπως είπε, απαιτείται: • Να ενισχύσουμε την κατάρτιση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού • Να προωθήσουμε την έρευνα και καινοτομία, τις πειραματικές καλλιέργειες, τις προηγμένες τεχνολογίες καλλιέργειας • Να στοχεύσουμε στην ορθολογικότερη χρήση εισροών, την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας.