Κατά 22% αύξησε τις ποσότητες ντομάτας που παρέλαβε και επεξεργάστηκε η Καρδιτσιώτικη Damavand στη διάρκεια της χρήσης 2020-2021, σε σύγκριση με την οικονομική χρήση 2019-2020, η οποία ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου του 2020.

Η εταιρεία επεξεργασίας και παραγωγής προϊόντων ντομάτας κατά την περίοδο συλλογής ντομάτας κατάφερε να πετύχει παραγωγή με αυξημένες αποδόσεις, γεγονός που την ευνόησε σημαντικά, σε τομείς όπως το κόστος επεξεργασίας, η επάρκεια της πρώτης ύλης για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, καθώς και για τη σύναψη κερδοφόρων συμβολαίων πώλησης, κάτι που αναμένεται ότι θα αποτυπωθεί και στα οικονομικά της αποτελέσματα για την περίοδο αναφοράς. Έτσι, ο κύκλος εργασιών της ήταν σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με την περίοδο 2019-2020 για τη χρονική περίοδο από την 1η Ιουλίου του 2020 έως και τις 31 Ιουνίου του 2021. Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι το γεγονός ότι κατά τους πρώτους μήνες της περιόδου 2020-2021 κατέγραψε αύξηση κατά 30% στις πωλήσεις της, ενώ παράλληλα διατηρεί και αυξάνει τα συμβόλαια της με πελάτες στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό.

Η υπόθεση Προντάκτα

Σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις στις οποίες στεγαζόταν στο νομό Καρδίτσας η Προντάκτα, στις οποίες έχει εγκατασταθεί πλέον η Damavand, στο τέλος του 2015 η εταιρεία είχε υπογράψει σύμβαση για τη σωρευτική αναδοχή χρέους με την Τράπεζα Πειραιώς έως το ποσό των 2,65 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως να απαλλάσσεται η αρχική οφειλέτιδα, Προντάκτα.

Με βάση τη σύμβαση αυτή, το χρέος που ανέλαβε η Damavand ήταν αποπληρωτέο με ετήσιες καταβολές 200 χιλ. ευρώ. Όπως προβλεπόταν από τη σύμβαση αυτή, το ποσό που θα καταβάλει η Damavand θα ανακτηθεί από την διαδικασία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της Προντάκτα.

Να σημειωθεί ότι η Damavand η οποία μισθώνει τις εγκαταστάσεις της από την Πειραιώς, έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει το ακίνητο μετά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης έναντι συμβολικού τιμήματος 10 ευρώ συν φόρους και έξοδα μεταβίβασης, έχοντας καταβάλει το ποσό του χρέους της Προντάκτα που είχε αναλάβει να αποπληρώσει προς την τράπεζα.

Σε διαφορετική περίπτωση με βάση τα προβλεπόμενα είχε το δικαίωμα εξαγοράς του ακινήτου σε διάστημα τριετίας και σε αξία που αντιστοιχεί στην αξία των μισθωμάτων που έχει ήδη πληρώσει και σε αυτά που απομένουν, συν το επιτόκιο προεξόφλησης που αντιστοιχεί σε αυτή την περίπτωση.

Η Damavand σε αριθμούς

Κύκλος εργασιών 2019-2020: 19,39 εκατ. ευρώ 2018-2019: 17,02 εκατ. ευρώ. Καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους 2019-2020: 273 χιλ. ευρώ 2018-2019: -1,8 εκατ. ευρώ. Συνολικός δανεισμός (30/6/20): 15,59 εκατ. ευρώ.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Γιώργο Λαμπίρη Foodreporter)