Σε δαπάνη ύψους €140.000 προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση δράσεων τοπικών προϊόντων της Θεσσαλίας. Η δράση αφορά επιχειρήσεις τροφίμων ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ΕΠΙΠ, στηρίζοντας προϊόντα που παράγονται στη Θεσσαλία, με παράλληλη ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.

Η δράση της Περιφέρειας Θεσσαλίας έχει στόχο την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας, την αύξηση των θεσσαλικών προϊόντων που φέρουν σήμανση ποιότητας, την ενίσχυση ορεινών, ημιορεινών και μειονεκτικών περιοχών, τη σύνδεση των προϊόντων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους με τη βιοποικιλότητα και με τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής και μεταποίησης, την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, τη διασύνδεση της θεσσαλικής πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής με τον τουρισμό και τη γενικότερη παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας.

Οι οργανώσεις παραγωγών ή ενώσεων παραγωγών που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη δράση μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση υπαγωγής στην πράξη της δράσης από την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 έως και 20 Ιουνίου 2025.

Κ. Βορίλας