Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους €31 εκατ. για τη στήριξη των παραγωγών αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο του ρωσικού πολέμου κατά της Ουκρανίας. Σημαντικό μέρος εξ΄αυτών θα κατευθυνθεί στον θεσσαλικό κάμπο. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 9 Μαρτίου 2023 για τη στήριξη μέτρων σε τομείς καίριας σημασίας για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Το νέο πλαίσιο τροποποιεί και παρατείνει εν μέρει το προσωρινό πλαίσιο κρίσης που εγκρίθηκε στις 23 Μαρτίου 2022 για να δώσει τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να στηρίξουν την οικονομία στο πλαίσιο της τρέχουσας γεωπολιτικής κρίσης και το οποίο τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022 και στις 28 Οκτωβρίου 2022. 

Βάσει του καθεστώτος, οι ενισχύσεις θα δοθούν υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο απευθύνεται σε παραγωγούς διάφορων αγροτικών προϊόντων όπως: • αχλαδιών • κρόκου • καπνού • μελισσοκομικών προϊόντων Σκοπός του είναι να αποζημιώσει τους επιλέξιμους δικαιούχους για μέρος των πρόσθετων δαπανών παραγωγής, στις οποίες υποβλήθηκαν λόγω της αύξησης της τιμής της ενέργειας και των άλλων εισροών και για να τους βοηθήσει να υπερβούν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω της τρέχουσας κρίσης.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr