Την ένταξη μίας σειράς από σημαντικές επενδύσεις από εταιρείες του αγροδιατροφικού τομέα στο υποέργο «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» της δράσης «Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα» ενέκρινε με διαδοχικές αποφάσεις του πριν από λίγες μέρες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ειδικότερα, στο πρόγραμμα εντάχθηκαν οι επενδύσεις των εξής εταιρειών:

- Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Ολύμπου: Η εταιρεία από την Κατερίνη επενδύει στην καθετοποίηση της παραγωγικής της διαδικασίας, με τον εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό της επένδυσης να ανέρχεται στα 12.193.981,90 ευρώ, εκ των οποίων τα 5.474.821,86 ευρώ θα καλυφθούν με δημόσια δαπάνη (ποσοστό 45%). Το μεγαλύτερο μέρος της εγκεκριμένης δαπάνης (6.488.982,50 ευρώ) αφορά στην αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας), ενώ κοντά στα 4 εκατ. ευρώ προβλέπονται για την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό ακινήτων.

- Κρόνος ΑΕ: Η εταιρεία επενδύει στην ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης βρώσιμης ελιάς στη Σκύδρα, με τον εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό της επένδυσης να ανέρχεται στα 9.523.055,19 ευρώ, εκ των οποίων τα 4.280.374,84 ευρώ θα καλυφθούν με δημόσια δαπάνη (ποσοστό 45%). Το μεγαλύτερο μέρος της εγκεκριμένης δαπάνης αφορά στην κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό ακινήτων (4.641.744,60 ευρώ) και την αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού (4.264.189,12 ευρώ).

- Κωνσταντόπουλος ΑΕ: Η εταιρεία επενδύει στην κτιριακή και μηχανολογική επέκταση μονάδας μεταποίησης ελιάς στην Κατερίνη με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητάς της, με τον εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό της επένδυσης να ανέρχεται στα 8.764.946,86 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.944.226,09 ευρώ θα καλυφθούν με δημόσια δαπάνη (ποσοστό 45%). Το μεγαλύτερο μέρος της εγκεκριμένης δαπάνης αφορά στην αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού (5.803.124,05 ευρώ), ενώ 2.229.666 ευρώ προβλέπονται για την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό ακινήτων.

- Κτήμα Άλφα: Η εταιρεία επενδύει στην ίδρυση νέας μονάδας γλυκών οίνων στο Αμύνταιο Φλώρινας, με τον εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό της επένδυσης να ανέρχεται στα 7.480.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 4.110.000,02 ευρώ θα καλυφθούν με δημόσια δαπάνη (ποσοστό 55%). Το μεγαλύτερο μέρος της εγκεκριμένης δαπάνης αφορά στην κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό ακινήτων (6.087.307,15 ευρώ).

- Άλφα Quality Foods: Η εταιρεία επενδύει στην ίδρυση μονάδας παραγωγής προψημένων και παναρισμένων προϊόντων κοτόπουλου στην Εύβοια, με τον εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό της επένδυσης να ανέρχεται στα 7.173.720,44 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.586.860,32 ευρώ θα καλυφθούν με δημόσια δαπάνη (ποσοστό 50%).  Το μεγαλύτερο μέρος της εγκεκριμένης δαπάνης (4.600.463 ευρώ) αφορά στην αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού.

- ΑΣΚΓΕ Σουφλιώτικα Κελάρια: Ο αγροτικός συνεταιρισμός επενδύει στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης στην Αλεξανδρούπολη, με τον εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό της επένδυσης να ανέρχεται στα 3.334.100 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.824.580,50 ευρώ θα καλυφθούν με δημόσια δαπάνη (ποσοστό 55%).  Το μεγαλύτερο μέρος της εγκεκριμένης δαπάνης (2.415.610 ευρώ) αφορά στην αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού.

- Φάρμα Κουτσιώφτη: Η εταιρεία επενδύει στην ίδρυση μονάδας κοπής, τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων στη Βέροια, με τον εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό της επένδυσης να ανέρχεται στα 3.252.098,37 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.772.154,10 ευρώ θα καλυφθούν με δημόσια δαπάνη (ποσοστό 55%).  Το μεγαλύτερο μέρος της εγκεκριμένης δαπάνης αφορά στην κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό ακινήτων (1.310.092,37 ευρώ).

- ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας: Ο αγροτικός συνεταιρισμός επενδύει στην επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας ψυγείου διαλογητηρίου και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με τον εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό της επένδυσης να ανέρχεται στα 2.432.482,78 ευρώ, εκ των οποίων τα 1.308.395,53 ευρώ θα καλυφθούν με δημόσια δαπάνη (ποσοστό 55%).  Το μεγαλύτερο μέρος της εγκεκριμένης δαπάνης (1.646.937 ευρώ) αφορά στην αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού.

- Ftelos Brewery: Η ζυθοποιία από τη Σαντορίνη επενδύει στον εκσυγχρονισμό της με επέκταση δραστηριότητας, με τον εγκεκριμένο συνολικό προϋπολογισμό της επένδυσης να ανέρχεται στα 1.954.681 ευρώ, εκ των οποίων τα 977.340,50 ευρώ θα καλυφθούν με δημόσια δαπάνη (ποσοστό 50%). Σχεδόν το σύνολο της εγκεκριμένης δαπάνης αφορά στην αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού.

Σπύρος Πιστικός daily Boussias