Εγκρίθηκε από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ το αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια - Ορφανά Καρδίτσας προϋπολογισμού κατασκευής 80.148.358 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

Το αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή και λειτουργία σωληνωτού αρδευτικού δικτύου για την άρδευση των παρακείμενων στον ποταμό Ενιπέα πεδινών εκτάσεων που αναφέρθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Υπέρειας του νομού Λάρισας, καθώς και των Ορφανών Νομού Καρδίτσας, συνολικής εκτάσεως 74.300 στρεμμάτων, όπου λειτουργούν οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Τιτανίου και Ενιπέα Φαρσάλων.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Έργου, η περιοχή αναμένεται να αρδεύεται κυρίως με ποσότητες νερού που θα αξιοποιούν τις υφιστάμενες γεωτρήσεις που ήδη λειτουργούν, και είναι είτε Δημοτικές ή ιδιοκτησίας των ΤΟΕΒ, και συμπληρωματικά τις διαθέσιμες θερινές παροχές του ποταμού Ενιπέα.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται έντεκα επί μέρους αρδευτικά δίκτυα που θα αρδεύουν ακαθάριστη έκταση 74.300 στρεμμάτων, καθαρή έκταση περί τα 67.800 στρέμματα, και θα αξιοποιούν τις γεωτρήσεις που προαναφέρθηκαν, συνολικής δυναμικότητας 14.345 μ3/ώρα. Σε δύο από τα επί μέρους δίκτυα δε, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί και η επιφανειακή απορροή του ποταμού Ενιπέα, τις περιόδους του έτους που υπάρχει, με άντληση του νερού από κατάλληλα σημεία. Επιπλέον, το δίκτυο αναμένεται να ενσωματώνει έξυπνες τεχνολογίες με αισθητήρες και αυτόματους διακόπτες, για τη βελτιστοποίηση της άρδευσης και την ελαχιστοποίηση των απωλειών νερού και των δαπανών ενέργειας.

Οι ωφελούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 7.000 αγρότες.

Το έργο υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.12.2025.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr