Πράσινο φως για υλοποίηση έλαβε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ο διεθνής διαγωνισμός για το «Αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας», υπό την μορφή ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού περί τα 187 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία σωληνωτού αρδευτικού δικτύου για την άρδευση των παρακείμενων στον ποταμό Ενιπέα πεδινών εκτάσεων των αγροκτημάτων Πολυνερίου, Σταυρού, Κατωχωρίου, Ελληνικού, Βρυσιών & Υπέρειας του Νομού Λάρισας, καθώς και Ορφανών, Φύλλου και Λεύκης του Νομού Καρδίτσας. Τα δίκτυα θα αρδεύουν ακαθάριστη έκταση περί τα 74.650 στρέμματα και καθαρή έκταση 67.780 στρεμμάτων. Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται κατά το μέγιστο σε 25 έτη. Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (α’ φάση) πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 22 Μαΐου 2023.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση της εκτέλεσης του έργου, με την καταβολή ποσού που θα ανέρχεται στα 24 εκατ. ευρώ κατά μέγιστο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και το οποίο θα προέρχεται από πόρους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το οριστικό ποσό που θα κληθεί να καταβάλει το Δημόσιο θα καθορισθεί από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου. 

*φωτο αρχείου

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr