Στη σημασία της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στη χώρα μας αναφέρθηκε ο Παύλος Σατολιάς, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) σε παρουσίασή του στο πλαίσιο της 13ης έκθεσης AgroThessaly.

Ο κ. Σατολιάς παρουσίασε στοιχεία και για την παραγωγή γάλακτος στη Θεσσαλία, που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδας πίσω από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, το 2022 η Κεντρική Μακεδονία παρήγαγε περίπου 37 εκατομμύρια κιλά γάλακτος ή το 27,4% επί του συνόλου, με τη Θεσσαλία να ακολουθεί με λίγο πάνω από 25 εκατομμύρια κιλά ή ποσοστό 18,8% επί του συνόλου. Από την ποσότητα αυτή, το 59% αφορά σε πρόβειο γάλα, το 31% σε αγελαδινό και το υπόλοιπο 10% σε γίδινο.

Σε ότι αφορά τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Σατολιάς, συνεχίστηκε και το 2022 την ανοδική τους τροχιά. Ειδικότερα, το 2020 οι εξαγωγές αυτές ανέρχονταν λίγο πάνω από τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, το 2021 αυξήθηκαν κατά 17,43%, στα 7,07 δισ. ευρώ, ενώ το 2022 κατέγραψαν νέα αύξηση της τάξεως του 18,86%, φτάνοντας τα 8,41 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η αύξηση αυτή καταγράφεται τόσο στα προϊόντα φυτικής παραγωγής, που αποτελούν το 83,2% των εξαγωγών ελληνικών αγροτικών προϊόντων, όσο και στα προϊόντα ζωικής παραγωγής. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι το ισοζύγιο των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων τα δύο τελευταία χρόνια παραμένει πλεονασματικό.

Σημειώνεται η ΕΘΕΑΣ αποτελείται από τους μεγάλους συνεταιρισμούς της χώρας που καλύπτουν το 90% του κύκλου εργασιών όλων των συνεταιρισμών.

Στο πλαίσιο της προώθησης των ελληνικών συνεταιρισμών, η ΕΘΕΑΣ σχεδιάζει τη σύσταση μιας συνεταιριστικής εξαγωγικής εταιρείας, η οποία θα μπορεί να βοηθήσει και τους μικρούς συνεταιρισμούς μέσα από συμβολαιακές σχέσεις, προωθώντας τα προϊόντα τους στις ξένες αγορές, με στόχο τη δημιουργία ενός εργαλείου ενίσχυσης της εμπορικής δραστηριότητας.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Σπύρο Πιστικό, foodreporter)