Στα 646.279,4 στρέμματα κατέγραψε η απογραφή τις εκτάσεις με αμπελώνες οινοποιήσιμων ποικιλιών, σύμφωνα με την πληροφόρηση που απέστειλε στην Commission, το τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων ποτών στις 29 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τον ΚΕΟΣΟΕ, η έκταση οιναμπέλων στην Ελλάδα παρουσιάζεται αυξημένη σε σύγκριση με πέρσι, κατά 6073,6 στρέμματα, και οφείλεται στο γεγονός ότι φυτεύθηκαν ισοδύναμες εκτάσεις αμπέλων, με βάση τις χορηγηθείσες Άδειες Φύτευσης. Η αναδρομικότητα στη δυνατότητα φύτευσης και η δυνατότητα που χορήγησαν οι παρατάσεις, επέτρεψε στους αμπελουργούς να προβούν σε φυτεύσεις έκτασης 6073,6 στρεμμάτων το 2023, έκταση η οποία αφορά χορηγηθείσες Άδειες Φύτευσης, τουλάχιστον τριών περιόδων με σύνολο χορηγήσεων 17.693,49 στρεμμάτων. Ο ΚΕΟΣΟΕ αναφέρει ότι η απογραφείσα έκταση το 2023 στα 646.279,4 στρέμματα σε σύγκριση με το άθροισμα της έκτασης περιόδου 2014/15 (έναρξη του καθεστώτος Αδειών Φύτευσης) πλέον των χορηγηθεισών Αδειών Φύτευσης περιόδου 2016-2023, παρουσιάζει αρνητική διαφορά 35.300,5 στρεμμάτων, έκταση η οποία ερμηνεύεται ότι έχει εγκαταλειφθεί τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Επιπλέον, οι εκτάσεις φυτεμένες με ποικιλίες που μπορούν να παράγουν οίνους με ΠΓΕ, ανέρχονται σε 388.379,2 στρέμματα με 60,09% επί του συνόλου των εκτάσεων. Το ποσοστό αντίστοιχης παραγωγής οίνων με ΠΓΕ το 2023 ανέρχεται σε 27,03% επί του συνόλου. Η ΚΕΟΣΟΕ τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διερευνηθεί από το σύνολο του κλάδου, η αντίφαση του γεγονότος ότι στην Ελλάδα έχουν θεσμοθετηθεί και απογράφονται εκτάσεις και περιοχές που μπορούν να παράγουν οίνους με Γεωγραφική Ένδειξη με ποσοστό 80,83% επί του συνόλου των εκτάσεων φυτεμένων με αμπέλια οινοποιήσιμων ποικιλιών, ενώ η αντίστοιχη παραγωγή των οίνων με Γ.Ε. ανέρχεται σε ποσοστό 37% επί του συνόλου της οινοπαραγωγής.

Foodreporter