• Για ποια δραχμή μιλάμε;

    Μου έλεγε ο μακαρίτης πλέον πατέρας μου ότι στις μεγάλες εθνικές συμφορές - από τον διχασμό ως τον εμφύλιο - το ανάθεμα έπεσε και στις δυο πλευρές. Μου έλεγε επίσης, για την...