Η ΑΕΠΙ Α.Ε. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της  Πνευματικής Ιδιοκτησίας ζητά δύο συνεργάτες - αντιπροσώπους γι την Δυτική Θεσσαλία, έναν για τον νομό Τρικάλων και έναν για τον νομό Καρδίτσας με επαγγελματική έδρα στην περιοχή.

 Για την πρόσληψη απαιτούνται:

Απολυτήριο Λυκείου

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στον τομέα των Πωλήσεων

Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office)

Γνώση χρήσης εμπορικών λογισμικών (κατά προτίμηση ERP/CRM)

Καλή γνώση Αγγλικών

Άριστη Ικανότητα Διαπραγμάτευσης

Κάτοχος άδειας οδήγησης  ΙΧ

Μεταφορικό μέσο

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ κατεύθυνσης Marketing/ Δημοσίων Σχέσεων

Σεμινάρια Τεχνικών Πώλησης/ Διαπραγματεύσεων

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

Επαγγελματισμό

Δυναμική και Επικοινωνιακή Προσωπικότητα

Iκανότητα διαχείρισης χρόνου

Αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και δέσμευση για το αποτέλεσμα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας. Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν.

Τα βιογραφικά αποστέλλονται στην διεύθυνση της ΑΕΠΙ.