Τον κώδωνα του κινδύνου να μείνουν εκτός αγορών τα ελληνικά προϊόντα με σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην παραγωγή, επειδή τ ελληνικό σύστημα δε προσαρμόζεται στις κοινοτικές απαιτήσεις, κρούει ο επιχειρηματικός κόσμος της Θεσσαλίας.

Μια νομοθετική ρύθμιση που εκκρεμεί εδώ και δύο χρόνια, απειλεί στο παραπέντε της προθεσμίας, να αποκλείσει τη χώρα μας από τη συμφωνία Αμοιβαίας Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Διαπίστευσης.

Η μη συμμόρφωσης του υπουργείου προς τις υποδείξεις του αρμόδιου ευρωπαϊκού εποπτικού φορέα για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΕΣΥΔ ( του Εθνικού Οργανισμού Διαπίστευσης) έχει ανησυχήσει όλους τους φορείς της επιχειρηματικότητας, με το ΣΘΕΒ να εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις επικείμενες εξελίξεις στο Υπ. Οικονομίας. 

Να σημειωθεί ότι στις 28 Φεβρουαρίου εξέπνευσε η διετής προθεσμία που είχε δώσει η European Cooperation for Accreditation - Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση (ΕΑ), προκειμένου το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για τη συμμόρφωση του - ΕΣΥΔ με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα πρότυπα της ΕΑ. Ως εκ τούτου η ΕΑ συνέταξε εισήγηση προς την επικείμενη συνεδρίαση της MLA Committee (Επιτροπή Αμοιβαίας Αναγνώρισης) στις 27 Απριλίου 2017, για την αναστολή της αναγνώρισης όλων των διαπιστεύσεων που παρέχει το ΕΣΥΔ. Επισημαίνεται ότι το ΕΣΥΔ αποτελεί τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης και οι συνέπειες από την πιθανή αποτυχία συμμόρφωσής του στις υποδείξεις της ΕΑ θα αναστείλουν την αναγνώρισή του και τη συμμετοχή του σε πολυμερείς παγκόσμιες συμφωνίες, με καταστροφικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία.

" Στην πράξη σημαίνει αυτόματη κατάργηση της διεθνούς αναγνώρισης όλων των φορέων πιστοποίησης στη χώρα μας, σημειώνεται σε επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ Αχ. Νταβέλης στον Υπ. Οικονομίας, καθώς και των διαπιστευμένων εργαστηρίων και των πιστοποιητικών που εκδίδουν για τις επιχειρήσεις. Η παύση της αναγνώρισης των ελληνικών πιστοποιητικών θα έχει ως αποτέλεσμα την πιθανή ανάσχεση των πωλήσεων των ελληνικών αλλά και των εξαγωγικών εταιριών και γενικότερα των συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την διεθνή αγορά"

"Για τους φορείς της επιχειρηματικότητας η διοικητική, οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια του ΕΣΥΔ αποτελεί μονόδρομο για την χώρα μας, που θα ικανοποιήσει όχι μόνο τον ευρωπαϊκό εποπτικό φορέα αλλά και θα καταστήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες που παρέχει το ΕΣΥΔ περισσότερο ανταποδοτικές. Ο ΣΘΕΒ προτρέπει το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης να προχωρήσει άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να ανακόψει την διαφαινόμενη απομόνωση των Ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και παράλληλα και των θεσσαλικών που θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της επιχειρηματικότητας των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων που τόσο έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία". 

Να σημειωθεί ότι ιδιαιτέρως για την ευρωπαϊκή αγορά η κατοχή πιστοποίησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση εξαγωγών, ενώ εξίσου ή και περισσότερο αναγκαία είναι η πιστοποίηση για την εισαγωγή προϊόντων (CE) από τις ασιατικές αγορές, για τις οποίες η χώρα μας αποτελεί πύλη εισόδου.

Η απευκταία απώλεια της αναγνώρισης του ΕΣΥΔ επηρεάζει, άμεσα ή έμμεσα χιλιάδες επιχειρήσεις ( πχ αγροδιατροφή, δομικά υλικά, τουριστικά καταλύματα, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, βιομηχανικός εξοπλισμός, μηχανήματα κ.ά.), οι οποίες θα βρεθούν αντιμέτωπες με τον κίνδυνο να μην μπορούν να εκπληρώσουν σχετικές υποχρεώσεις τους να τεθούν προσωρινά εκτός αγοράς και να χάσουν διεθνείς συμφωνίες και παραγγελίες. Επιπλέον, θα υποστούν εκ νέου το σχετικό κόστος επανα-πιστοποίησης, αναζητώντας πιστοποίηση από κάποιο άλλο διαπιστευμένο φορέα του εξωτερικού…

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΛΗΣ (Ελευθερία)