Τουλάχιστον δυο χρόνια υπολογίζεται να διαρκέσουν οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων, μεταξύ των οποίων και το θεσσαλικό της Νέας Αγχιάλου.

Τελευταία εξέλιξη αποτελεί η υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα σε Υπερταμείο και συμβούλους. Η Eurobank είναι ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η Doxiadis Associates Consultants on Development and Ekistics SA ο τεχνικός, και η Your Legal & Partners μαζί με Δρακόπουλος – Βασαλάκης οι νομικοί σύμβουλοι. 

Οι Σύμβουλοι θα αποτυπώσουν και θα αξιολογήσουν την παρούσα κατάσταση στα αεροδρόμια, και στη συνέχεια – λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων, εκτιμώμενων εξόδων, κόστους και εκτιμώμενων εσόδων και αεροπορικής κίνησης, θα κάνουν προτάσεις για την αξιοποίηση και την διαγωνιστική διαδικασία. Εκτιμάται ότι ο διαγωνισμός θα έχει χαρακτηριστικά ΣΔΙΤ.

Εν συνεχεία, στο πρώτο 6μηνο 2024, θα γίνει η διαδικασία επισκέψεων και αποτύπωσης – αξιολόγησης του project, η κατάρτιση προτάσεων για τη βέλτιστη δομή παραχώρησης, για το business plan και το financial model κ.α. Εφόσον όλα πάνε βάσει σχεδιασμού, υπολογίζεται, στο τέλος του α’ εξαμήνου να δοθεί η έγκριση έναρξης της α΄φάσης του διαγωνισμού η οποία θα ολοκληρωθεί, κατ’ εκτίμηση, στο β’ εξάμηνο του 2024 με την ανάδειξη των προεπιλεγέντων επενδυτών.

Το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου καταγράφει μέχρι σήμερα χαμηλές πτήσεις στις επιδόσεις του καθώς η γεωγραφική του θέση δεν εξυπηρετεί όλη τη Θεσσαλία, ενώ οι Σποράδες διαθέτουν το αεροδρόμιο της Σκιάθου το οποία τα πάει περίφημα. Η έλευση ιδιωτών επενδυτών είναι μια ελπίδα ανάταξης της καχεκτικότητάς του.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr