Εικονικά τιμολόγια και φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά τη διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων σε κατασκευαστικές εταιρείες, σε όλη τη χώρα.

Πρόκειται για την επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Μπουλντόζα», σύμφωνα με την οποία τα στελέχη των ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ αξιοποιούν τα στοιχεία από τον αλγόριθμο του ειδικού λογισμικού και εντοπίζουν επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν ύποπτη φορολογική και συναλλακτική συμπεριφορά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εντόπισαν και πραγματοποίησαν στοχευμένη έφοδο σε τρεις επιχειρήσεις:

1. Επειτα από έλεγχο σε φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνο κατασκευαστικής επιχείρησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για το 2018, εντοπίστηκε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, συνολικού ποσού 1,5 εκατ. ευρώ.

2. Σε κατασκευαστική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην Αττική, επιβλήθηκε για το τρέχον έτος πρόστιμο 158.000 ευρώ για μη προσκόμιση των λογιστικών αρχείων, έπειτα από πρόσκληση του ελέγχου.

3. Σε επιχείρηση στην Αττική, που κατασκευάζει οικιστικά κτίρια, επιβλήθηκε πρόστιμο 1,15 εκατ. ευρώ για τις χρήσεις 2019-2020, αφού βρέθηκε να έχει εκδώσει εικονικά τιμολόγια 2,3 εκατ. ευρώ.

Οπως τονίζουν από τη φορολογική διοίκηση και στις τρεις περιπτώσεις ο έλεγχος συνεχίζεται, με τους ελεγκτές να ελέγχουν σε βάθος τα στοιχεία των επιχειρήσεων και σε άλλες χρήσεις.

Σημειώνεται ότι η παραβατικότητα στον τομέα των κατασκευών ξεπερνάει το 25%, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ για το προηγούμενο έτος.

Συγκεκριμένα, το 2022 είχαν εντοπιστεί μεταξύ άλλων:

• Μονοπρόσωπη ΕΠΕ με έδρα στην Αθήνα και αντικείμενο κατασκευαστικές εργασίες, κατά τα έτη 2018-2020 εξέδωσε και έλαβε 9.986 εικονικά φορολογικά στοιχεία. Η καθαρή αξία των εν λόγω στοιχείων ανήλθε σε 51,1 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ 12,3 εκατ. ευρώ. Τα ως άνω εντοπίσθηκαν κατόπιν επεξεργασίας κατασχεμένων στοιχείων.

• Σε ατομική επιχείρηση στα Δωδεκάνησα, με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευαστικές εργασίες, κατά τις χρήσεις 2008 έως 2019, έπειτα από επεξεργασία κατασχεμένων, διαπιστώθηκε η μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ με συνολικό ύψος αποκρυβείσας ύλης 1,8 εκατ. ευρώ.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr

*Η φωτογραφία είναι αρχείου