Ξεκίνησαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες για την κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στον Πλατανιά Νοτίου Πηλίου. Κατασκευάζονται και τοποθετούνται οι τεχνητοί ογκόλιθοι για την επέκταση του προσήνεμου μώλου. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού ένταξης 6.485.240 ευρώ  και χρηματοδοτείται από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για έργο το οποίο παρά τις αντιδράσεις παραθεριστών, συγκεντρώνει τις επιθυμίες των ψαράδων και των κατοίκων της περιοχής, καθώς βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας και δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας για σκάφη παράκτιας και μέσης αλιείας.  

Στοιχεία του έργου

-Για τον ελλιμενισμό των σκαφών, προβλέπεται  η επέκταση του υφιστάμενου μώλου κατά 200m. Το πρώτο τμήμα της επέκτασης, μήκους 30m, θα είναι σε ευθύγραμμη επέκταση του υφισταμένου έργου, ενώ το δεύτερο, μήκους 170m περίπου (μέχρι και το ακρομώλιο), θα σχηματίζει γωνία 90° ως προς το προηγούμενο. Έτσι το συνολικό μήκος του προσήνεμου μώλου (υφιστάμενο και νέο τμήμα) θα ανέρχεται σε 330 m περίπου. Παράλληλα προβλέπεται η κατασκευή ενός υπήνεμου μώλου, μήκους 130m περίπου για την πλήρη προστασία της λιμενολεκάνης έναντι των κυματισμών.

-Στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης προβλέπονται παραλιακά κρηπιδώματα συνολικού μήκους 132m και ένας προβλήτας μήκους 55m κάθετος στα παραπάνω κρηπιδώματα.

Επίσης, στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης προβλέπονται βυθοκορήσεις για την εξασφάλιση του αναγκαίου ωφέλιμου βάθους.

-Προκειμένου για τη δημιουργία ικανής έκτασης χερσαίας ζώνης, προβλέπεται επίχωση επιφάνειας 2.000 m2 περίπου πίσω από τα νέα παραλιακά κρηπιδώματα και μέχρι το σημερινό θαλάσσιο μέτωπο. Έτσι, η χερσαία ζώνη του αλιευτικό καταφύγιο  (υφιστάμενο παραλιακό μέτωπο και επιχώσεις) θα έχει συνολική επιφάνεια 3.650 m2 περίπου. Στη ζώνη αυτή προβλέπεται και η κατασκευή της ράμπας ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών.

Επίσης, στα δυτικά του αλιευτικό καταφύγιο  και κατά μήκος του θαλασσίου μετώπου του οικισμού (προ των υφιστάμενων παραλιακών τοιχίων) προβλέπεται η κατασκευή πρανούς προστασίας, μήκους 145m περίπου, για την απόσβεση των προσπιπτόντων κυματισμών.

Με την υλοποίηση των έργων,  γίνεται δυνατή η εξυπηρέτηση σκαφών παράκτιας και μέσης αλιείας, μεγέθους έως και 26 m μήκος. Η δυναμικότητα του αλιευτικού καταφυγίου είναι της τάξης των 50 σκαφών, εκ των οποίων περί τις 15 μηχανότρατες/γρι-γρι μέσης αλιείας και 35 αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr