Ανοιχτός είναι πλέον ο δρόµος για να γίνει δεκτό το ελληνικό αίτηµα για επιπλέον δάνεια 5 δισ. ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης, στο πλαίσιο του Repower EU, για την ενεργειακή αυτονοµία της Ευρώπης, αυξάνοντας έτσι τον προϋπολογισµό των δανείων του Ταµείου κατά 40%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε στα κράτη-µέλη τα αιτήµατα που δέχθηκε για σχετικά δάνεια και αυτά ανέρχονται σε 148 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχουν ακόµη αδιάθετοι πόροι περίπου 80 δισ. ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι οι διαθέσιµοι πόροι είναι υπεραρκετοί για να καλυφθούν όλα τα αιτήµατα, ακόµη κι αν τους επόµενους µήνες υποβληθούν και κάποια νέα. Ετσι, η Ελλάδα, όπως µεταδίδουν πηγές στην Αθήνα, έχει πολύ καλές πιθανότητες να πάρει τα επιπλέον 5 δισ. ευρώ των δανείων, δεδοµένης και της καλής πορείας που έχει µέχρι τώρα το δανειακό πρόγραµµα του Ταµείου.

Αυτά τα 5 δισ. ευρώ θα προστεθούν στα 12,7 δισ. ευρώ των δανείων που της έχουν ήδη κατανεµηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης, αυξάνοντας τον προϋπολογισµό των δανείων κατά 40%. Συνολικά, οι διαθέσιµοι πόροι του Ταµείου για την Ελλάδα, µαζί µε τις επιχορηγήσεις, ανέρχονται σε 31,2 δισ. ευρώ και µε τα 5 δισ. ευρώ θα αυξηθούν κατά 16%, εφόσον το αίτηµα γίνει δεκτό. Τα δάνεια του Repower EU προέρχονται από τα αδιάθετα δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης, καθώς πολλές χώρες δεν είχαν ενδιαφερθεί λόγω του χαµηλού κόστους µε το οποίο δανείζονται από τις αγορές.

Στη νέα αυτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του Repower EU, δέκα χώρες ανταποκρίθηκαν θετικά. To µεγαλύτερο ποσόν ζήτησε η Ισπανία, 84 δισ. ευρώ, καθώς δεν είχε διεκδικήσει καθόλου δάνεια σε πρώτη φάση, αλλά προφανώς το επανεξέτασε τώρα υπό το φως της αύξησης του κόστους δανεισµού. Επίσης, η Πολωνία διεκδικεί 23 δισ. ευρώ, η Τσεχία 11 δισ. ευρώ, η Πορτογαλία 11,5 δισ. ευρώ, η Ουγγαρία 6,5 δισ. ευρώ, η Κροατία 3,6 δισ. ευρώ, η Λιθουανία 1,8 δισ. ευρώ και το Βέλγιο 1 δισ. ευρώ. Η Ιταλία δήλωσε ότι θα διεκδικήσει νέο δάνειο, αλλά δεν όρισε ακόµη το ποσό. Σηµειώνεται ότι Ελλάδα και Ιταλία είναι οι µόνες χώρες που είχαν εξαντλήσει το πλαφόν των δανείων του Ταµείου Ανάκαµψης (6,8% του ΑΕΠ του 2020) και τώρα, εφόσον γίνουν δεκτά τα αιτήµατά τους, θα το υπερβούν.

Οι περισσότερες χώρες, 15 συνολικά, δήλωσαν ότι δεν θα ζητήσουν δάνειο και µόνο δύο, η Ρουµανία και η Λετονία, δεν έχουν απαντήσει ακόµη.

∆εν έχει µέχρι στιγµής διευκρινισθεί αν τα νέα δάνεια θα προορίζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς του Repower EU, ως ένας χωριστός φάκελος στα δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης, ή θα προστεθούν απλώς στα τελευταία. Ωστόσο, για την Ελλάδα δεν θεωρείται πως έχει ιδιαίτερη σηµασία, καθώς υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για επενδύσεις στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπου θα µπορέσουν να κατευθυνθούν τα δάνεια είτε στη µία είτε στην άλλη περίπτωση. Βασικό κίνητρο για να προσφύγουν οι επιχειρήσεις στα δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης είναι το χαµηλό κόστος: 0,35% είναι το επιτόκιο για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, 1% για τις µεσαίες και µεγάλες και 3,6% για όσες δεν δικαιούνται κρατική ενίσχυση (επενδύσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει ή ανήκουν σε συγκεκριµένους κλάδους).

Ειρήνη Χρυσολωρά, Καθημερινή