Πρωτόγνωρη αύξηση μεγεθών, που φτάνει σε αύξηση 60,05% του κύκλου εργασιών, σημείωσε το πρώτο εξάμηνο του 2022 για τους Μύλους Λούλη, που σχετίζεται τόσο με την ενίσχυση του όγκου πωλήσεων όσο κυρίως με τη μεγάλη άνοδο στις τιμές των αλεύρων, απόρροια της μεγάλης αύξησης της τιμής των σιτηρών μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η θεσσαλική εταιρεία από τον Βόλο, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 97,59 εκατ. ευρώ από 60,97 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ανά κύριο τομέα δραστηριότητας, διαπιστώθηκε μια αύξηση στις πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας «Καταναλωτικά προϊόντα αλευρόμυλου και μείγματα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής», καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 10,9 χιλιάδες τόνους, ενώ την προηγούμενη περίοδο βρίσκονταν σε 10,1 χιλιάδες τόνους. Οι πωλούμενες ποσότητες της κατηγορίας «Επαγγελματικά προϊόντα αλευρόμυλου» για το πρώτο εξάμηνο του 2022 στον όμιλο ανήλθαν σε 124,1 χιλιάδες τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,60% σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Οι πωλήσεις της κατηγορίας «Μείγματα και Α΄ ύλες για την αρτοποιία και ζαχαροπλαστική», για το πρώτο εξάμηνο του 2022, εμφάνισαν πωλήσεις προς τρίτους ύψους 5,67 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 81,92%. «Η αύξηση των πωλήσεων στις προαναφερθείσες κατηγορίες επήλθε λόγω των αυξήσεων στις τιμές πώλησης των προϊόντων το πρώτο εξάμηνο του 2022, ως αντιστάθμιση της πρωτοφανούς αύξησης των τιμών των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλών και του κόστους ενέργειας στην παραγωγή», αναφέρει χαρακτηριστικά στην οικονομική της έκθεση η εταιρεία Μύλοι Λούλη. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 62,41%, στα 6,87 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, ενώ τα κέρδη προ φόρων σχεδόν τριπλασιάστηκαν, στα 2,22 εκατ. ευρώ από 0,79 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 ο όμιλος αναμένει μεν μεγαλύτερη ανάκαμψη της ζήτησης προϊόντων διατροφής σε σχέση με το 2021, επισημαίνει, ωστόσο, ότι η επίπτωση το επόμενο διάστημα, καθώς και η πορεία της ανάκαμψης, δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν, μιας και εξαρτώνται από την πορεία δεικτών και μεγεθών διεθνώς.

Z.H.. thessaliaeconomy.gr