Παρελθόν θα αποτελεί σε ένα μήνα η Τράπεζα της Ελλάδος στον Βόλο.

Με απόφαση της διοίκησης το υποκατάστημα κλείνει. Το «λουκέτο» είναι οριστικό.

Όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου με τις οποίες συναλλάσσεται το κατάστημα έχουν ήδη ενημερωθεί ότι από τις 25 Ιουνίου όλες οι οικονομικές συναλλαγές θα γίνονται από το υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος στη Λάρισα.

H Παρασκευή 24 Ιουνίου ua είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας του υποκαταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στον Βόλο, καθώς στο πλαίσιο του μετασχηματισμού του περιφερειακού της δικτύου, η διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε τη διακοπή λειτουργίας του.

Οι εργασίες του υποκαταστήματος πρόκειται να μεταφερθούν στο υποκατάστημα Λάρισας, ενώ το κτίριο θα αξιοποιηθεί σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και πρωτίστως με τον Δήμο Βόλου προς όφελος της πόλης.

Το κτίριο της Τράπεζας στον Βόλο θεμελιώθηκε το 1933, εγκαινιάστηκε το 1935 και αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια στην πόλη.

Η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος απάντησε για το λουκέτο, σε ερώτημα της εφημερίδας "Θεσσαλία" , ως εξής:

«Η Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν αναλυτικής μελέτης των αναγκών του δικτύου της, καθώς και ενδελεχή αποτίμηση των διαρκώς αναπροσαρμοζόμενων απαιτήσεων του ρόλου της, αποφάσισε όπως προβεί σε μετασχηματισμό του περιφερειακού δικτύου της.

Επισημαίνεται ότι παρόμοιες αποφάσεις εξορθολογισμού των δικτύων τους, έχουν ήδη υλοποιηθεί από το σύνολο των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες εξελίξεις και στις πραγματικές τους ανάγκες.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα, ακολούθησε την πρακτική του Ευρωσυστήματος και στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας για τα έτη 2021-2024 υλοποιεί μια σειρά οργανωτικών μεταβολών σε μονάδες της Τράπεζας που εδρεύουν σε όλη σχεδόν την επικράτεια, μεταξύ των οποίων και η διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος Βόλου την Παρασκευή 24 Ιουνίου, η οποία αποτελεί και την τελευταία ημέρα λειτουργίας του. Οι εργασίες του υποκαταστήματος πρόκειται να μεταφερθούν στο υποκατάστημα Λάρισας.

Μετά τη διακοπή λειτουργίας του υποκαταστήματος, η Τράπεζα της Ελλάδος όπως και σε άλλες περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας Υπηρεσιακών της Μονάδων, θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη εκτέλεση των συναλλαγών και όλοι οι σχετικοί λογαριασμοί θα μεταφερθούν στο υποκατάστημα της Τράπεζας στη Λάρισα. Επιπρόσθετα, θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τους εκεί απασχολούμενους υπαλλήλους της Τράπεζας, εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της ανωτέρω επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης.

Τέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και πρωτίστως με τον Δήμο Βόλου, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση του εμβληματικού κτηρίου της προς όφελος των αναπτυξιακών σχεδίων της πόλης».

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr