Δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής με θέμα «Τοπικά προϊόντα Δήμου Αγιάς: Από την παραγωγή στο ράφι» προσφέρουν ο οργανισμός «Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγής Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Μελιβοίας «Η Αθάνατη»», σε συνεργασία με το Δήμο Αγιάς και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγής Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Μελιβοίας «Η Αθάνατη». Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει τη δυνατότητα σε νέους αγρότες από την περιοχή, να καταρτιστούν σε καινοτόμες μεθόδους παραγωγής.

Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δυο εκπαιδευτικούς πυλώνες: "Φυτοπροστασία – Σύγχρονοι καινοτόμοι και οικολογικοί τρόποι καταπολέμησης των ασθενειών της καστανιάς» και «Σύγχρονες Μέθοδοι Παραγωγής, Πιστοποίησης, Συσκευασίας και Προώθησης Τοπικών Προϊόντων».

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι συνολικά 32. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως τις 12 Ιουλίου 2021. 

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr