Νέο μείγμα κερδοφορίας θα οδηγήσει τα EBITDA πάνω από 1,1 δισ. ευρώ το 2023, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης της ΔΕΗ. Τεράστια «αφανής» αξία στο δίκτυο, που μπορεί να γίνει «καρδιά» των τηλεπικοινωνιών.

Ένα άλμα λειτουργικής κερδοφορίας της τάξεως του 270% μέχρι το τέλος του 2023 υποσχέθηκε χθες στους επενδυτές η διοίκηση της ΔΕΗ, καθώς εκτίμησε ότι θα φθάσει στα ταμεία της κυρίαρχης επιχείρησης της ενεργειακής αγοράς ένα μπόνους της τάξεως των 800 εκατ., σε σχέση με τα πολύ χαμηλά λειτουργικά κέρδη του 2019, έτους έναρξης της πορείας προς την εξυγίανση.

Αναλυτής που παρακολούθησε την παρουσίαση του διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ, Γιώργου Στάσση, και των άλλων κορυφαίων στελεχών της εταιρίας στην «Ημέρα Επενδυτών» τόνισε ότι ο στόχος για αύξηση των EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) πάνω από τα 1,1 δισ. ευρώ στη χρήση 2023 ίσως φαινόταν φιλόδοξος το περασμένο φθινόπωρο, όταν η ΔΕΗ βρισκόταν ακόμη στο χείλος του γκρεμού και λαμβάνονταν τα μέτρα για εξυγίανση, αλλά πλέον μοιάζει ρεαλιστικός και πιθανότατα θα ξεπερασθεί με αρκετή διαφορά.

Όπως σημείωνε ο ίδιος, ήδη από το φετινή χρήση, που ήταν πολύ καλή για τη ΔΕΗ, η επιχείρηση κινείται προς το 1 δισ. ευρώ λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς από τη μια πλευρά ευνοείται από τα αυξημένα κατά 20% τιμολόγια, που ενέκρινε τον περασμένο Σεπτέμβριο η κυβέρνηση, και από την άλλη από τη μεγάλη μείωση όλων των βασικών στοιχείων κόστους, από τα καύσιμα, την τιμή χονδρικής και τις δαπάνες για δικαιώματα ρύπων, ως τις δαπάνες προσωπικού. Η ΔΕΗ έχει πλέον πολύ υψηλό περιθώριο κέρδους, το οποίο αναμένεται ότι θα διατηρηθεί υψηλό και τα επόμενα χρόνια, τονίζει ο ίδιος αναλυτής.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι η χθεσινή παρουσίαση αφήνει πολλές υποσχέσεις για την αξιοποίηση ενός asset της ΔΕΗ, που μπορεί να κρύβει τεράστια «αφανή» αξία: το δίκτυο διανομής, με κατάλληλη αξιοποίηση στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, θα έφερνε στη ΔΕΗ πολύ μεγάλα πρόσθετα έσοδα, τοποθετώντας την επιχείρηση στο κέντρο των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Η αλλαγή του μείγματος κερδοφορίας

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης της ΔΕΗ, η ενίσχυση των λειτουργικών κερδών, για να φθάσουν στα 1,1 δισ. ευρώ το 2023, θα προέλθει από τέσσερις πηγές:

1.Στη συμβατική παραγωγή ενέργειας, θα υπάρξουν κέρδη 300 εκατ. ευρώ.

2.Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα προσθέσουν 50 εκατ. ευρώ.

3.Από τη διανομή θα έλθουν πρόσθετα κέρδη 70 εκατ. ευρώ.

4.Από τη λιανική θα προέλθουν άλλα 400 εκατ. ευρώ λειτουργικών κερδών.

Μεγάλη θα είναι η αλλαγή του μείγματος κερδοφορίας, κυρίως από τη μείωση των κερδών από τη διανομή από το 78% στο 42%, με παράλληλη αύξηση της κερδοφορίας από τη λιανική από το 19% στο 41%. Παράλληλα, θα προστεθεί ένα κομμάτι που αντιστοιχεί στο 11% των συνολικών λειτουργικών κερδών, προερχόμενο από τη συμβατική παραγωγή ρεύματος, που θα γίνει κερδοφόρα με τη μείωση συμμετοχής των ζημιογόνων λιγνιτικών μονάδων και θα διπλασιασθεί το ποσοστό συμμετοχής των κερδών από ανανεώσιμες στα συνολικά κέρδη.

Η εξέλιξη των EBITDA της ΔΕΗ ως και το 2023

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ, η απόσυρση των ζημιογόνων λιγνιτικών μονάδων, η αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, η αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών στη διανομή και την επέκταση του δικτύου και η βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων θα συμβάλλουν στη βελτίωση της κερδοφορίας της ΔΕΗ.

Σημειώνεται ότι ηλιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ το 2023 θα έχει μειωθεί κατά 54%, από τις 10,6 TWh το 2019 στις 4,8 TWh το 2023. Παράλληλα, με την ψηφιοποίηση και τη βελτίωση της παραγωγικής αποδοτικότητας θα βελτιωθεί η παραγωγική ικανότητα των μονάδων, ενώ θα προσφερθούν στους πελάτες νέα προϊόντα και σύγχρονες ψηφιακές λύσεις, που θα επιτρέψουν να αυξηθούν τα κέρδη από τη λιανική, παρά το γεγονός ότι το μερίδιο αγοράς θα υποχωρήσει από στο 54% το 2023, από το 64% που είναι σήμερα. Τα έσοδα εκτιμάται ότι θα αυξηθούν πάνω από τα 4 δισ. ευρώ.

Οι υποσχέσεις από το δίκτυο

Μεγάλες υποσχέσεις για το μέλλον αφήνει η αξιοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ, με ώθηση και από την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα αποκτήσει το 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ. Το δίκτυο, με μήκος 242.000  χιλιομέτρων και αξία 3 δισ. ευρώ εξυπηρετεί 7,6 εκατ. καταναλωτές και υπολογίζεται, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν χθες, ότι θα δεχθεί επενδύσεις της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ το 2023, για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, που θα επιτρέψουν την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Το σημαντικότερο, όπως έχει γράψει το Business Daily, είναι ότι μέσα από το δίκτυο της ΔΕΗ μπορούν να φθάσουν στους τελικούς καταναλωτές, μέσω οπτικών ινών, τα σύγχρονα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, ενώ μπορεί να «σηκώσει» και τις κεραίες για το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς (5G). Στην πραγματικότητα, η ΔΕΗ έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει η «καρδιά» των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών δικτύων της χώρας, αποκομίζοντας και τα αντίστοιχα οικονομικά οφέλη.

businessdaily.gr