Μια νέα μονάδα Υγείας με το όνομα « ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», είναι έτοιμη να ανοίξει τις πύλες της στην πόλη της Λάρισας και να παράσχει τις   υπηρεσίες της στους κατοίκους της ευρύτερης  περιοχής.

Όπως μας ενημερώνει σχετικό δελτίο Τύπου της ιδιοκτήτριας εταιρείας:

"Η «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΚΗ» στεγάζεται σε μια υπερσύγχρονη κτιριακή υποδομή, στελεχώνεται από άρτιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και διαθέτει σύγχρονο  ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό . Βρίσκεται στο δρόμο ΛΑΡΙΣΑΣ –ΝΙΚΑΙΑΣ στο  4ο  χιλιόμετρο .  Φιλοδοξεί  δε να εξελιχθεί σε ένα ογκολογικό κέντρο υψηλών προδιαγραφών , που θα συμβάλει αποφασιστικά στην προσπάθεια πρόληψης και  αντιμετώπισης των  μεγάλων  αναγκών της   ευρύτερης  περιοχής σε ογκολογικές παθήσεις . Στόχος του κέντρου θα είναι και η  περαιτέρω  αναβάθμιση  της ποιότητας παροχής υπηρεσιών στους ογκολογικούς ασθενείς. 

 Πέραν  των άλλων παθολογικών ειδικοτήτων ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στο νεφρολογικό τμήμα. Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού διαθέτει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.  Προσφέρει πλήρη θεραπευτική υποστήριξη όλων των νεφρολογικών παθήσεων ,ενώ παράλληλα καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις όλων των ειδών αιμοκάθαρσης με καινοτόμο και ανθρωποκεντρική αντίληψη. 

Ήδη πραγματοποιούνται  οι τελευταίες δοκιμές και προετοιμασίες ούτως ώστε τις αμέσως επόμενες ημέρες που θα αρχίσει να δέχεται ασθενείς η κλινική να λειτουργήσουν όλα άριστα. Για τον  σκοπό αυτό μέλη της διοίκησης μαζί με τα  βασικά επιστημονικά στελέχη της  κλινικής  παρακολούθησαν τις προετοιμασίες  και  ήλεγξαν την λειτουργία της μονάδας με κάθε λεπτομέρεια.

Στις φωτογραφίες  εκτός από τους ιδιοκτήτες της μονάδας κυρίους Μίνο και Βιταλίνο Γατένιο, διακρίνονται , μεταξύ άλλων ,  ο ογκολόγος     Νικόλαος Κεντεποζίδης ,  επιστημονικά υπεύθυνος της ογκολογικής μονάδας, ο νεφρολόγος και  υπεύθυνος της μονάδας του νεφρού  Δημήτρης Καραθανάσης ,  ο γνωστός ιατρός  ογκολόγος της πόλης μας  και πρώην υπουργός  Έκτορας Νασιώκας και ο φυσίατρος  Ηλίας Ζλατάνος" .