Θεαματική αλλαγή και δραματική τροπή στο θέμα της νόμιμης λειτουργίας τεσσάρων ιδιωτικών κλινικών στην πόλη της Λάρισας.

Με πανομοιότυπες εκθέσεις προς τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η Επιτροπή Ελέγχου των κλινικών εισηγείται τη μη χορήγηση βεβαίωσης καλής λειτουργίας και την άρση της άδειας λειτουργίας των κλινικών, για –επίσης- πανομοιότυπους λόγους: ότι τα κτίρια στα οποία στεγάζονται δεν έχουν καταστεί ανεξάρτητα και αυτοτελή. 

Πρόκειται για τις εξής: Θεραπευτήριο «Ασκληπιείο» Λάρισας ΕΠΕ, Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική «Υγεία», Γενική Κλινική με την επωνυμία «Home Care ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «Άγιος Κωνσταντίνος» και Γενική Κλινική «Animus- Κυανούς Σταυρός»

Οι τέσσερις κλινικές ελέγχθηκαν από την επιτροπή του άρθρου 4 το χρονικό διάστημα από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 15 Μαρτίου του 2017. Αξίζει να επισημανθεί ότι και για τις τέσσερις κλινικές  στο παρελθόν έχουν εκδοθεί σειρά βεβαιώσεων καλής λειτουργίας από την ίδια Επιτροπή με τα ίδια ακριβώς μέλη... 

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τις τρεις κλινικές «Υγεία», «Home Care» και «Animus» ζητείται η ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας και της άδειας λειτουργίας (ενώ για την περίπτωση του «Ασκληπιείου» η μη χορήγησή τους, καθώς ο έλεγχός της από την Επι- τροπή ήταν τακτικός, ενώ των άλλων έκτακτος…), με την επίκληση νόμων και εγκυκλίων που ισχύουν από το 1991 και 1992!

Αν τελικώς δεν βρεθεί λύση ώστε το θέμα να διευθετηθεί νομοθετικά και παράλληλα να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές, το πλήγμα θα είναι μεγάλο όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους εργαζομένους και τους ασθενείς.

Με πληροφορίες από Ελευθερία