Πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι όμιλος ΙΑΣΩ και μαζί και το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας βρίσκονται προς πώληση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του newmoney.gr η πώληση του ΙΑΣΩ, που ανήκει στο διεθνές fund Οaktree, έχει ανατεθεί (εδώ και αρκετούς μήνες) στη Morgan Stanley και κατά καιρούς έχουν γίνει συζητήσεις και διαπραγματεύσεις οι οποίες όμως δεν προχώρησαν γιατί οι οικονομικές απαιτήσεις των μετόχων του κρίθηκαν υπερβολικές. 

Μεταξύ άλλων φαίνεται ότι το ενδεχόμενο εξαγοράς του ΙΑΣΩ είχε εξεταστεί και από μεγάλο γερμανικό επενδυτικό κεφάλαιο. Με απλά λόγια, το Oaktree ζητούσε πολλά και το ερώτημα που τίθεται, είναι αν τώρα, που άλλαξε η κατάσταση στις αγορές, άλλαξαν μαζί και οι αποτιμήσεις οπότε βρέθηκε κάποιος ενδιαφερόμενος επενδυτής ο οποίος προχωρεί.

Η πώληση του ΙΑΣΩ είναι πιθανό να επιφέρει αλλαγές και στη διοίκηση του θεσσαλικού θεραπευτηρίου.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr