"Υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας". Με αυτή την παρατήρηση ο ορκωτός ελεγκτής σχολιάζει τα αποτελέσματα της Επίλεκτος για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Τρεις είναι οι λόγοι που οδήγησαν τον ορκωτό σε αυτή την παρατήρηση: • τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατέστησαν αρνητικά (€392 χιλ.) • ο μακροχρόνιος δανεισμός "γύρισε" σε βραχυπρόθεσμο (ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €60,5 εκατ.) • η εταιρεία κατέγραψε ζημιές €1,69 εκατ.

ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, οι ζημιές που κατέγραψε οφείλονται στα υψηλά χρηματοοικονομικά έξοδα, την άνοδο της τιμής των πρώτων υλών και την εκρηκτική αύξηση του ενεργειακού κόστους. Στην ουσία η μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο που λειτουργεί η εταιρεία, κόστισε πολύ, με την τιμή των πρώτων υλών να έχει εκτοξευθεί. Επίσης, το ενεργειακό κόστος - που έχει διπλασιαστεί - οδήγησε σε ζημιές.

ΓΙΑΤΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν τα αρνητικά ίδια κεφάλαια που έρχονται ως απόρροια, όχι μόνο των ανωτέρων στοιχείων, αλλά και του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης κατά €44,7 εκατ. Ο λόγος που παρατηρείται αυτή η μεγάλη απόκλιση οφείλεται στις ληξιπρόθεσμες δόσεις δανείων, καθώς μέρος του δανεισμού μετατράπηκε σε βραχυπρόθεσμο από μακροπρόθεσμο. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην έκθεση της εταιρείας, η διοίκηση θεωρεί πως θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της με όχημα τα παρακάτω στοιχεία: • ύπαρξη σημαντικά θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων σε επίπεδο EBITDA (+€3,99 εκατ.) και EBIT (+€1 εκατ.) • διαφαινόμενη σταθεροποίηση των τιμών της ενέργειας κατά την τρέχουσα περίοδο, καθώς και η εφαρμογή σχετικών μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση • μείωση που παρατηρείται στις τιμές των πρώτων υλών • ανατίμηση του δολαρίου • εξοικονόμηση ενέργειας

Νικόλας Ταμπακόπουλος BnB