Αντοχή επέδειξε στον κορονοϊό η ΒΙΣ, η συσκευαστική εταιρεία της οικογένειας Φιλίππου, καθώς οι πωλήσεις εμφάνισαν μικρή μείωση σε σχέση με το 2019, αφού γίνονται κυρίως προς μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες «οι οποίοι με τη σειρά τους προφυλάσσουν την λειτουργία τους».

Συγκεκριμένα, το 2020 σήμανε για τη ΒΙΣ πωλήσεις ύψους 13,6 εκατομμυρίων, μειωμένες κατά 4,7% από τα 14,3 εκατ. του 2019. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η πανδημία δεν προκάλεσε προβλήματα ούτε στην παράδοση των παραγγελιών, ενώ η αύξηση της αξίας των αποθεμάτων οφείλεται σε άλλους επιχειρησιακούς λόγους.

Μια κίνηση της εταιρίας για να συμψηφίσει τις ζημιές προηγούμενων χρήσεων ήταν η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της ΒΙΣ κατά 10,3 εκατομμύρια, μειώνοντας και την αξία κάθε μετοχής από 2,88 σε 0,80 ευρώ. Και το 2020, πάντως, η συσκευαστική ήταν ζημιογόνα, με τις καθαρές ζημιές να φτάνουν τα 2,2 εκατομμύρια, μειωμένες σχετικά με τις ζημιές 2,6 εκατ. ευρώ του 2019

Πωλήσεις: 13,6 εκατ. ευρώ (-4,7%) EBITDA: (521 χιλ. ευρώ) - έναντι 979 χιλ. ευρώ Ζημιές μετά από φόρους: 2,2 εκατ. ευρώ - έναντι ζημιών 2,6 εκατ. ευρώ Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 3,4 εκατ. ευρώ Ίδια κεφάλαια: 3,4 εκατ. ευρώ.

Z.H. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Foodreporter)