Την είσοδο της Χαλυβουργίας Ελλάδος στην αγορά ενέργειας φέρνει η «επόμενη μέρα», μετά τη συμφωνία εξυγίανσης της μεγαλύτερης, εν λειτουργία, χαλυβουργίας της χώρας που έχει την μονάδα παραγωγής της στον Βόλο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του newmoney.gr, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που έγινε στις 14 Οκτωβρίου 2022, αποφασίστηκε η διεύρυνση του σκοπού της επιχείρησης, που «δείχνει» προς αυτή την κατεύθυνση.

Έτσι, ενώ το σχετικό άρθρο 3 του καταστατικού με την προηγούμενη μορφή του προέβλεπε ότι «σκοπός της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής και επεξεργασίας σιδήρου πάσης μορφής και προϊόντων σιδήρου και άλλων μετάλλων, ως και παραπροϊόντων αυτών, η εμπορία τούτων ως και η εμπορία, η εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων σιδήρου και άλλων μετάλλων και πρώτων υλών», με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το άρθρο 3 τροποποιήθηκε και περιλαμβάνει πλέον τα εξής σχετικά με τον σκοπό της εταιρείας:

1. Η εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής και επεξεργασίας σιδήρου πάσης μορφής και προϊόντων σιδήρου και άλλων μετάλλων, ως και παραπροϊόντων αυτών.

2. Η εμπορία των ανωτέρω ως και η εμπορία, η εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων σιδήρου και άλλων μετάλλων και πρώτων υλών.

3. Η παραγωγή, η εμπορία, η προμήθεια, η μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και εν γένει καυσίμων (στερεά, υγρά και αέρια) (συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας συναλλαγών σε σχέση με δικαιώματα εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και με φυσικό αέριο), η εισαγωγή και εξαγωγή, απόκτηση και μεταβίβαση ηλεκτρικής ενέργειας και εν γένει καυσίμων, η συμμετοχή στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος και καυσίμων, η συμμετοχή στις διάφορες αγορές και μηχανισμούς σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια, ισχύ και καυσίμων (ενδεικτικά προθεσμιακές, προ-ημερήσιες, ενδο-ημερήσιες, εξισορρόπησης, φυσικής ή όχι παράδοσης, χρηματιστηριακές ή μη αγορές, οργανωμένες ή μη αγορές, διαγωνισμούς και δημοπρασίες κλπ) και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής σε οποιαδήποτε αγορά, με αντικείμενο τα ανωτέρω στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4. Η συμμετοχή σε οιασδήποτε μορφής υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και η ενέργεια πάσης άλλης συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας εγκρινομένης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Από τα διαλαμβανόμενα στο σκοπό της επιχείρησης, διαφαίνεται ξεκάθαρα η πρόθεση της διοίκησης και των μετόχων της Χαλυβουργίας Ελλάδος, να συμμετάσχει στην αγορά ενέργειας και καυσίμων και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα και με τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων.

Βέβαια, το πώς και πότε θα δρομολογηθεί και με ποιο χρονικό ορίζοντα θα αναπτυχθεί η δραστηριότητα της εταιρείας στην ενεργειακή αγορά, μένει να φανεί το επόμενο διάστημα.

Η περίοδος της κρίσης και το deal εξυγίανσης

Στην περίοδο της κρίσης, η Χαλυβουργία Ελλάδος, συμφερόντων της οικογένειας Μάνεση, υπέστη τις συνέπειες της κατάρρευσης της οικοδομικής δραστηριότητας και του παγώματος των μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών έργων, σε συνδυασμό με τη μείωση των εξαγωγών. Έτσι, αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία της μονάδας στον Ασπρόπυργο, διατηρώντας για μεγάλο διάστημα με μία νυκτερινή βάρδια τη δεύτερη μονάδα στον Βόλο ενώ επί σειρά ετών κουβαλούσε υπέρογκο δανεισμό που στην πορεία έγινε «κόκκινος» και έφτασε στα 336 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, πέτυχε πέρυσι συμφωνία εξυγίανσης με τους πιστωτές που της αφαιρεί ένα μεγάλο «βάρος» δανειακών υποχρεώσεων. Ειδικότερα, η εταιρεία κατέθεσε στις 29 Οκτωβρίου 2021 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση για επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές της, η οποία συζητήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2022. Τελικά στις 15 Ιουνίου 2022 το δικαστήριο την επικύρωσε διασφαλίζοντας την περαιτέρω πορεία και ανάπτυξη της εταιρείας.

Η συμφωνία εξυγίανσης έκλεισε με πιστωτές που εκπροσωπούν το 75,8% του συνόλου των απαιτήσεων και το 99,9% των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων.

Καταλυτικό ρόλο στο σχέδιο εξυγίανσης διαδραματίζει το αμερικανικό fund H.I.G. Capital που εξαγόρασε τα μισά περίπου δάνεια από τις τράπεζες Eurobank, Πειραιώς και Εθνική.

Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει την απόκτηση από το H.I.G. του εργοστασίου Ασπροπύργου, το οποίο αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 300 στρεμμάτων και περιλαμβάνει 70.000 τετραγωνικά στεγασμένων χώρων, αλλά και πρόσβαση στη θάλασσα με άδεια για νέα λιμενική υποδομή με στόχο τη δημιουργία logistic center, καθώς και την μακροπρόθεσμη ρύθμιση των υπολοίπων υποχρεώσεων προς την Cepal.

Παράλληλα, αποφασίστηκαν, μέσω τροποποίησης του καταστατικού, διάφορες αλλαγές στη λειτουργία της επιχείρησης.

Ελπιδοφόρες επιδόσεις

Πάντως, κατά τη χρήση του 2021 η Χαλυβουργία Ελλάδος κατέγραψε θεαματική άνοδο του τζίρου.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε στα 284,36 εκατ. ευρώ από 184,52 εκατ. ευρώ το 2020 σημειώνοντας άνοδο κατά σχεδόν 100 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 12,3 εκατ. ευρώ (έναντι 6,18 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, τα τελικά μετά φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,65 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 12 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία αύξησε τις πωλήσεις της σε σχέση με το 2020 κατά κύριο λόγο από την αύξηση της τιμής του σιδήρου, αλλά και του όγκου των πωληθέντων. Στην εσωτερική αγορά συμμετείχε ως προμηθευτής τόσο σε έργα υποδομών όσο και σε ιδιωτικά έργα που εξισορρόπησαν τη στασιμότητα που παρατηρήθηκε στις δημόσιες επενδύσεις.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Σταύρο Γριμμάνη newmoney.gr)