Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση της θεσσαλικής Βιοκαρπέτ που πραγματοποιήθηκε χθες, η έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους €5,23 εκατ., εμπραγμάτως εξασφαλισμένου.

Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η χρηματοδότηση μέρους του κόστους κατασκευής και κάλυψης λειτουργικών εξόδων του φωτοβολταικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10 MW στην περιοχή Καλάμια Αργυρόμυλου, Λουτρού, του Δήμου Λαρισαίων συνολικού προϋπολογισμού €6,45 εκατ.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr