Στα 520,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν το 2019 τα έσοδα της Ιταλικής illycaffè καταγράφοντας αύξηση 7,7% σε τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες, που προέρχονται από την συνεχιζόμενη ανάπτυξη σε όλες τις κύριες γεωγραφικές περιοχές, τα κανάλια διανομής και τις κατηγορίες προϊόντων. Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε στα 77,4 εκατ. ευρώ και αυξήθηκε κατά 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και το περιθώριο EBITDA ως προς τα έσοδα ανήλθε σε 14,1%, που αποδεικνύει ένα σταθερό και αποδοτικό επιχειρηματικό μοντέλο.

Ως προς τα καθαρά κέρδη, υπήρξε μία αύξηση 5,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και σε απόλυτο νούμερο ανέρχονται στα 19 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σημειώθηκε μείωση της καθαρής θέσης κατά 114 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2018, η οποία προκύπτει από την ισχυρή δημιουργία ταμειακών ροών για τη διατήρηση των σχεδίων ανάπτυξης.

«Τα αποτελέσματα του 2019 δείχνουν μια πορεία ανάπτυξης για όλους τους βασικούς οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη της μάρκας illy και της παγκόσμιας και πολυκαναλικής δραστηριοποίησης της επιχείρησής μας», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος της illycaffè, Massimiliano Pogliani.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr